09

23

KONCERTAS LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENAI

09

24

D. BIELIŪNAITĖS PARODOS „KAUNO MENININKŲ NUOTYKIAI“ ATIDARYMAS

10

03

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ VAKARAS

10

04

PARODOS „KODAS – REDUKCIJA: KAUNO MISTERIJOS“ ATIDARYMAS

10

22

KELIAUJANTYS ŠEIMADIENIAI: BABTAI

Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

Valstybės teatras. Tautą burianti muzika

Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

Kipro Petrausko memorialinis butas

Tautinės muzikos skyrius

Lietuvių tautinė muzika

Juozo Gruodžio skyrius

Juozo Gruodžio namai

Bendraukime