Fortepijonas, kuriuo grojo kompozitorius Juozas Gruodis, grįžo į senuosius namus

Kompozitorius Juozas Gruodis „Steinway & Sons“ fortepijoną galėjo įsigyti 1936–1937 m. Tikėtina, kad šios firmos fortepijonais jis susidomėjo studijuodamas Leipcigo konservatorijoje. Muziejuje saugomi  „Steinway & Sons“ firmos bukletas ir fortepijono modeliukas, kurį, pasak kompozitoriaus žmonos Stasės Gruodienės, vyrui padovanojo „Steinway & Sons“ firmos atstovai.

 

Remiantis kompozitoriaus ir pianisto Stasio Vainiūno dukters Birutės Vainiūnaitės prisiminimais,  fortepijonas J. Gruodžių namuose stovėjo neilgai. 1949-aisiais, praėjus metams po vyro mirties, S. Gruodienė fortepijoną pardavė S. Vainiūnui. Tikslios aplinkybės nėra žinomos, tačiau galima nuspėti šio sprendimo priežastis. Po vyro mirties S. Gruodienė nenorėjo, kad šis prabangus, puikaus skambesio instrumentas stovėtų negrojamas. Tikėtina, jog būtent fortepijono perdavimas lėmė vėlesnius Vainiūnų šeimos ir S. Gruodienės šiltus santykius. Muziejuje saugoma ne viena telegrama, laiškas, sveikinimas S. Gruodienei nuo Vainiūnų šeimos, dažnai su prierašu „Tamstą gerbianti ir mylinti Vainiūnų šeima“.

 

1949 m. S. Vainiūnas persikėlė gyventi į Vilnių, dėstė konservatorijoje (dabar – Lietuvos teatro ir muzikos akademija). Kaip prisimena B. Vainiūnaitė, dviejų kambarių butuke Stalino prospekte apsigyveno keturių asmenų šeima ir „Steinway & Sons“ fortepijonas. 1959 m. Vainiūnų šeima persikėlė gyventi į didesnį būstą šalia Lietuvos operos ir baleto teatro. Šiuo metu ten yra S. Vainiūno namai, įsikūręs Muzikų rėmimo fondas. Pastarasis šiuo metu baigia savo veiklą, todėl Birutė ir Audronė Vainiūnaitės, įvertindamos istorinę ir emocinę fortepijono reikšmę, nusprendė instrumentą grąžinti į senuosius namus, Kauno miesto muziejaus Juozo Gruodžio skyrių.

 

1932 m. pastatytus Juozo ir Stasės Gruodžių namus Salako g. 18 galima aplankyti muziejaus darbo metu II–V 10.00–18.00, VI 10.00–17.00 val. Pastatas įdomus ir vertingas tiek kultūrine, tiek architektūrine bei kraštovaizdžio prasme – autentišką išvaizdą išlaikęs namas su aukštu mansardiniu stogu primena puošnų medinį Lietuvos dvarelį, pagrindinį įėjimą puošia medinės kolonos, išlikęs paties kompozitoriaus sodintas sodas ir autentiškas namo interjeras. Muziejuje įrengti du memorialiniai kambariai: vienas jų – J. ir S. Gruodžių svetainė, kitas –  kompozitoriaus darbo kambarys, kuriame ir stovi fortepijonas „Steinway & Sons“ (gamyklinis numeris M268717, 1929 m., Vokietija, Hamburgas). 2014 m. gruodžio 19 d., 130-ojo kompozitoriaus J. Gruodžio gimtadienio išvakarėse, Kauno miesto muziejaus J. Gruodžio skyriuje buvo atidaryta ekspozicija „Mano darbas taurus“. Ekspozicija įsikūrė dviejuose muziko namo-muziejaus kambariuose. Daugiau nei 200 eksponatų iš M. ir K. Petrauskų skyriaus fondų atspindi svarbiausius J. Gruodžio gyvenimo ir veiklos etapus.

 

Kompozitoriaus kambarys-studija nuomojamas kameriniams renginiams ir koncertams.

 

Kaina – 40 eurų/val. arba 120 eurų/diena (nekomerciniam renginiui organizuoti); 100 eurų/val. arba 300 eurų/diena (komerciniam renginiui organizuoti)
Kontaktinę informaciją teikia Dovilė Pukytė
El. p. d.pukyte@kaunomuziejus.lt
Tel. nr. +370 611 62 789

 

Fortepijonas įamžintas Vainiūnų šeimos fotografijose, kurias muziejui padovanojo B. Vainiūnaitė.

į viršų

Bendraukime