KAUNO MIESTO MUZIEJUS KURIA ANIMUOTĄ ETNOMUZIKINĘ PASAKĄ MAŽIESIEMS

2021 m. Kauno miesto muziejus vykdo projektą „Animuota etnomuzikinė pasaka mažiesiems“ (vadovė – dr. Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui skirta 6200 Eur. Bendras projekto biudžetas – 6800 Eur.

 

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti muzikinį liaudies folkloro pažinimą tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų, bei vaikų, turinčių klausos sutrikimų, populiarinant ir pristatant jiems skirtą animuotą etnomuzikinę pasaką.

 

Projekto metu planuojama sukurti 5–8 min. animuotą etnomuzikinę pasaką, kurioje bus pristatomi Tautinės muzikos skyriuje saugomi ir lietuvių tradiciniame muzikavime naudoti instrumentai (būgnas, Sekminių ragelis, kanklės ir kt.). Pasaka ir šiuolaikinė animacija iki šiol yra viena priimtiniausių formų ikimokyklinio amžiaus vaikams. Lietuviškų muzikinių ir animuotų pasakų, kurios būtų sukurtos patraukliai ir kokybiškai, yra labai mažai. Todėl ši pasaka taps priemone tiek populiarinti lietuvių tautosaką internetinėje erdvėje, tiek būti alternatyva populiariosioms muzikinėmis dainelėmis, kurias vaikai niūniuoja užsienio kalba.

 

Pagrindinė auditorija – ikimokyklinio 3–6 m. amžiaus vaikai. Etnomuzikinė pasaka kuriama atsižvelgiant ir į klausos negalią turinčių vaikų poreikius numatant siužeto vertimą į lietuvių gestų kalbą.

 

Projekto partneriai: Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedra.

 

Pristatant animuotą etnomuzikinę pasaką bus sukurtas ir ją papildantis edukacinis užsiėmimas.

 

Projektas vykdomas iki 2021 m. gruodžio 30 d.

 

į viršų

Bendraukime