KAUNO MIESTO MUZIEJUS KURIA „VIRTUALŲ MUZIEJŲ“

2020 m. Kauno miesto muziejus kartu su partneriais vykdo projektą „Kauno miesto muziejaus skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų pasiūlos didinimas“ (vadovas – Algirdas Šapoka), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 35 000 eurų.

 

Projekto tikslas – didinti Kauno miesto muziejaus skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą, įtraukiant vietos kūrėjus, kultūros operatorius ir verslo subjektus bei taikant inovatyvius kūrybinius ir informacinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus.

 

Dėl koronaviruso pandemijos ir ją lydinčių apribojimų pasauliniam kultūros sektoriui iškilo poreikis užtikrinti platesnę paslaugų ir produktų pasiūlą virtualioje aplinkoje. Pandemijos metu muziejų kuriamas virtualus turinys sulaukė didelio dėmesio – Europos ir pasaulio muziejų pavyzdžiai rodo, kad jų internetinėse svetainėse, kuriose strategiškai talpintas įdomus, įtraukiantis turinys, virtualių apsilankymų skaičius išaugo. Virtuali aplinka ne tik užtikrina didesnį pasiekiamumą, bet ir didina kultūros įstaigos prieinamumą platesnei auditorijos daliai.

 

Siekdamas užtikrinti kultūrinių paslaugų ir produktų tiekimą bei didesnį jų prieinamumą, Kauno miesto muziejus rengia kompleksinę virtualaus turinio strategiją, kuri leistų plačiai auditorijai pažinti miesto istoriją ir kultūrą, atrasti muziejaus eksponatus ir įsitraukti į edukacinę veiklą, neišeinant iš namų.

 

Norėdamas užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą visuomenei, Kauno miesto muziejus kuria naują, turinio projektams skirtą internetinę svetainę, kurioje vartotojas lengvai rastų jį dominančią informaciją: virtualius edukacinius užsiėmimus, įtraukiančius pasakojimus, paskaitas, eksponatų pristatymus, muziejaus darbuotojų parengtus mokslo populiarinimo straipsnius, virtualias parodas, 3D muziejaus turus, archyvų fotogalerijas ir kt. Ši svetainė užtikrins sistemingą muziejuje sugeneruoto, išsaugoto, turimo ir naujai sukurto turinio sklaidą, bet ir bus pritaikyta žmonėms su regėjimo negalia.

 

Svetainės turinys bus kuriamas kartu su vietos kūrėjais, kūrybinių industrijų atstovais-profesionalais taikant inovatyvius kūrybinius ir informacinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus. Ypač didelis dėmesys bus skirtas vizualinei komunikacijai. Svetainėje bus galima rasti integruotas pamokas, paskaitas, edukacinius istorijų ir eksponatų pristatymus vaizdo įrašų formatu, vaizdo pasakojimus apie Lietuvoje viduramžiais naudotus ginklus, profesionalią atnaujinimui uždaromos Kauno rotušės fotosesiją (dokumentaciją), animacinį filmuką apie 1920 m. svarbiausius Lietuvos įvykius, tinklalaides, sukurtus garso takelius svarbiems archyviniams vaizdo įrašams, muziejaus „X erdvėje”, skirtoje jaunimui, vykstančių pokalbių su Lietuvos kūrėjais vaizdo įrašus.

 

Projektą iš dalies finansuoja:

į viršų

Bendraukime