Kovo mėnesį – jau 5 metus rengiamas festivalis „Kanklės mano rankose“

2020 m. Kauno miesto muziejus kartu su partneriu – Kauno folkloro klubu „Linago“ – vykdo projektą „Festivalis „Kanklės mano rankose““ (vadovė dr. Laura Lukenskienė), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 5 000 Eur.

 

Projekto tikslas – stiprinti tautinę savimonę per tradicinę muziką, plėtoti lietuvių muzikinę kultūrą; atskleisti ir populiarinti senąsias kankliavimo tradicijas, jų raidą XX–XXI a., įprasminti jas modernioje visuomenėje, pristatyti ir populiarinti šiuolaikinius tradicinio folkloro gyvavimo būdus.

 

Festivalis „Kanklės mano rankose“ buvo sumanytas siekiant užpildyti tautinės kultūros renginių spragą Kauno mieste ir visame Kauno regione. Pastaruoju metu jaučiamas visuomenės susidomėjimas nacionalinėmis kultūros vertybėmis, auga Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus lankytojų skaičius, rodantis norą pažinti ne tik šalies istoriją, bet ir tautos kultūrinį pagrindą – unikalų tradicinį folklorą. Siekiant užtikrinti liaudies muzikos išsaugojimą, jau kiek anksčiau buvo imtasi teigiamų rezultatų sulaukusio jaunimo domėjimosi folkloru skatinimo. Ypač išpopuliarėjo tradiciniai šokiai, domėjimasis sutartinėmis. Tačiau kankliavimo reiškiniui populiarinti vis dar nėra skiriama pakankamai dėmesio. Surengus pirmuosius festivalio „Kanklės mano rankose“ koncertus, išryškėjo visuomenės (ypač jaunimo) susidomėjimas kanklėmis ir žinių bei praktinių gebėjimų – kankliavimo mokymų – prieinamumo stygius. Kankliavimo entuziastų aplinkoje trūksta tradicinės muzikos išmanymo ir mokėjimo valdyti instrumentą. Todėl festivaliu siekiama ne tik puoselėti nacionalinę savimonę, bet ir skiepyti supratimą, tradicinės kultūros išmanymą bei kelti muzikavimo kokybę – ugdyti tautinės muzikos atlikėjų gebėjimus ir kompetencijas.

 

Pirmą kartą festivalis suorganizuotas 2016 m. 2016–2019 m. įvykę festivalio renginiai pritraukė folkloro ir tautinės muzikos mėgėjus iš Kauno ir visos Lietuvos. 2017 m. festivalis tapo tarptautinis, jame dalyvavo svečiai iš Latvijos, Estijos, Rusijos, Suomijos ir JAV.

 

Festivalis „Kanklės mano rankose“ yra išskirtinis savo daugiafunkciškumu: pristatomi ne tik profesionalūs kanklių muzikos atlikėjai, bet ir kanklininkai mėgėjai, turintys savitą požiūrį ar muzikavimo stilių; daug dėmesio skiriama diskusijoms, aktualių temų aptarimams, naujausių šios srities pasiekimų pristatymams (pristatomi inovatyvūs kanklių gamybos sprendimai, nauji kanklių muzikos pritaikymo būdai, nauji leidiniai). Festivalio programa skatina folkloro ir tautinės muzikos atlikėjų ir kūrėjų dialogą.

 

2020 m. festivalis vyks jau penktą kartą. Jo programą planuojama papildyti naujomis aktualiomis veiklomis:  tradicinio kankliavimo mokymais ir kanklėms giminingų užsienio šalių muzikos instrumentų pristatymai.

 

Festivalio auditorija įvairialypė – tradiciniu folkloru ir tautine muzika besidomintys žmonės, folkloro ansamblių dalyviai, meno mokyklų moksleiviai, studentai ir kiti. Didelę dalį auditorijos sudaro vaikai ir jaunimas, besidomintys nematerialiu tautiniu paveldu, ieškantys galimybių muzikuoti. Festivaliu  džiaugiasi ir brandaus bei vyresnio amžiaus lankytojai, ieškantys nekomercinių aukšto meninio lygio koncertų bei renginių.

 

Siekiant užtikrinti festivalio renginių išliekamumą ir prieinamumą, planuojama paskaitas, pristatymus, koncertus įrašyti į vaizdo laikmenas ir publikuoti internete, sukuriant atskirą grojaraštį kanale „Youtube“, bei talpinant portale „Tautosakos vartai“. Festivalio metu pranešimų, pasakojimų, koncertų forma pristatoma unikali medžiaga, kuri bus vertinga folkloro, tautinės muzikos specialistams ir mėgėjams. Vaizdo įrašais bus dalinamasi Kauno miesto muziejaus internetiniame puslapyje, Kauno miesto muziejaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, socialinių tinklų grupėse, susijusiose su nematerialiu tautiniu paveldu, tradicine ir tautine muzika („Facebook“ grupės „Kanklės“, „LMTA liaudies instrumentų katedra“, „Muzikos mokytojai“, tarptautinėse grupėse „Baltic psalteries“ ir kitose).

 

Daugiau informacijos apie kovo mėnesį rengiamą festivalį galima rasti čia.

 

Projektą iš dalies finansuoja:

į viršų

Bendraukime