Kuriamas žaidimas, skirtas pažinti Lietuvos muzikos istoriją ir kultūros paveldą

2019 m. muziejus įgyvendina projektą „Palapinė, kelionė ir muzika“ (vadovė muziejininkė Deimantė Kondrotaitė), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 2 500 Eur.

 

Projekto tikslas – inovatyviai ir patraukliai pristatyti muziejaus edukacines veiklas, atskleidžiančias Lietuvos muzikos istoriją ir kultūros paveldą 1–5 klasių moksleiviams, gyvenantiems atokesnėse Kauno apskrities vietovėse.

 

Atsižvelgiant į muziejaus lankytojų srautus ir pageidavimus 2014–2017 m. paaiškėjo, jog mažiausiai muziejų lankanti grupė yra moksleiviai, gyvenantys atokesnėse Kauno apskrities vietovėse. Dažniausios tokios atskirties priežastys – transporto trūkumas, atstumas, riboti finansiniai ištekliai. Atsižvelgdami į tai, siekiame sukurti edukacinį užsiėmimą, patenkinantį šios tikslinės grupės lūkesčius.

 

Aktyvi veikla ir komandiniai žaidimai itin mėgstami vaikų. Žaisdami jie lengviau ir greičiau įsisavina informaciją, įgyja naujų sugebėjimų ir įgūdžių. Žaidimo metu ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai sugebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės, įgyjama kontekstinė atmintis bei gilesnis suvokimas. Bendras tikslas leidžia vaikams geriau suprasti vienas kitą ir sutvirtinti santykius. Veikdami komandoje jie susiduria su įvairiais iššūkiais ir ieškodami būdų kaip juos įveikti pagilina savo įgūdžius. Tuo pat metu mokosi reikšti emocijas, suprasti kitų išgyvenimus ir kontroliuoti savo jausmus. Tikime, kad be įvairių įgūdžių lavinimo šis užsiėmimas taip pat padidins domėjimąsi savo miesto bei šalies kultūra.

 

 

Projekto metu sukurtas edukacinis užsiėmimas „Palapinė, kelionė ir muzika“ žaidimo forma supažindins vaikus su svarbiausiomis Lietuvos profesionaliosios muzikos istorijos asmenybėmis (J. Naujaliu, J. Gruodžiu, M. Petrausku ir kt.), įvykiais (pirmąja lietuviška opera, Dainų švente, muzikos mokykla ir kt.) ir sąvokomis (opera, dirigentas, Tautiška giesmė ir kt.) taip pat ugdys pilietiškumą, mažins socialinę ir geografinę atskirtį. Planuojama nuvykti į dvidešimt Kauno apskrities vaikų dienos/užimtumo centrų ir mokyklų bei dalyvauti dešimtyje Kauno miesto švenčių, tokių kaip „Laisvės piknikas”, „Šeimų piknikas”, „Padžiauk sofą”, „Skambantis Gruodžio sodas” ir kt.

 

 

 

į viršų

Bendraukime