KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIUS. PAVELDAS IR DABARTIS“

Balandžio 9 d. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius organizuoja penktąją muzikos paveldo tyrimams skirtą mokslinę konferenciją. Šių metų konferencijos tema – „Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. Paveldas ir dabartis“. Konferencija siekiama aktualizuoti 50-metį minėsiančio Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus kompozitorių kūrybą, muzikologų veiklą, įvykius, lėmusius kultūrinius postūmius, jų atspindžius ir kultūrinį palikimą.

 

2021 metų konferencijos tema pasirinktas 50-metį minėsiantis Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius yra bene labiausiai istorines-politines įtakas pajutusi kūrybinė organizacija. Sovietmečiu Lietuvos kompozitorius jungė 1941 metais įkurta Kompozitorių sąjunga – skėtinė SSRS Kompozitorių sąjungos organizacija, kurios organizacinio komiteto pirmininku buvo paskirtas kompozitorius Juozas Gruodis. 1971 metais Lietuvos kompozitorių sąjunga įsteigė skyrių Kaune. Jis savo veiklą pradėjo vienydamas penkis kompozitorius: Joną Dambrauską (1892–1982), Viktorą Kuprevičių (1901–1992), Vladą Švedą (1934–2012), Algimantą Kubiliūną (g. 1939) ir Giedrių Kuprevičių (g. 1944). Skyriaus veikla apima sudėtingą Lietuvai laikotarpį – sovietmetį, Nepriklausomybės atkūrimą ir naujos valstybės kūrimą.

 

Tačiau dar 1936 metais dalis Lietuvos kompozitorių susivienijo į kūrybinę organizaciją ir prisijungė prie 1922 metais Zalcburge įkurtos Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (angl. International Society for Contemporary Music, ISCM), įsteigdami Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos Lietuvos sekciją. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, šios sekcijos veikla nutrūko. Pirmosios Lietuvos Respublikos metais veiklą pradėjusių lietuvių kompozitorius vienijusių organizacijų – Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos Lietuvos sekcijos ir savarankiškos LKS – veikla buvo atnaujinta tik 1989 metais.

 

Šiuo metu Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui priklauso kompozitoriai: Algirdas Brilius, Zita Bružaitė, Giedrė Pauliukevičiūtė, Dalia Kairaitytė, Algimantas Kubiliūnas, Giedrius Kuprevičius, Raimundas Martinkėnas, Viltė Žakevičiūtė, ir muzikologai: Darius Kučinskas, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Alina Ramanauskienė, Aušra Strazdaitė-Ziberkienė.

 

LKS Kauno skyriaus nariais buvo muzikologė Eugenija Ragulskienė (1924–1990), Vidmantas Bartulis (1954–2020), kompozitorė Daiva Rokaitė-Dženkaitienė (1972–2010). Per penkiasdešimt veiklos metų kiekvienas iš narių įnešė ir tebeneša svarų indėlį į Lietuvos ir Kauno kultūrinį gyvenimą: V. Kuprevičius restauravo Karo muziejaus karilioną ir aktyviai juo koncertavo su G. Kuprevičiumi, D. Kairaitytės pastangomis 1997 metais organizuotas šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“; Kauno muzikinis gyvenimas pristatomas spaudoje, rengiami koncertai, leidžiami leidiniai ir muzikos įrašai.

 

Konferencija organizuojama kartu su partneriu – Lietuvos kompozitorių sąjunga.

 

Konferencijos darbo pabaigoje numatoma apskritojo stalo diskusija. Pagal konferencijoje skaitytus pranešimus bus rengiamas straipsnių rinkinys.

 

Kviečiame tapti konferencijos dalyviu. Pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 2000 spaudos ženklų) prašome siųsti iki 2021 m. kovo 19 d. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkei Aušrai Strazdaitei-Ziberkienei el. paštu: a.ziberkiene@kaunomuziejus.lt. Telefonas pasiteirauti +370 695 48 423.

į viršų

Bendraukime