M. ir K. Petrauskų skyriuje – ekspozicijų išplėtimas papildytosios realybės technologija

2019 m. muziejus vykdo projektą „Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriaus ekspozicijų išplėtimas papildytosios realybės technologija“ (vadovas dr. Arūnas Puškorius), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 11 000 Eur.

 

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius turi kone didžiausią muzikinį potencialą Lietuvoje: muziejaus rinkinys yra orientuotas į Lietuvos profesionalios muzikos kūrėjų paveldo kaupimą ir sklaidą. Čia sukaupta virš 37 tūkst. eksponatų – gaidų, rankraščių, fotografijų, dokumentų, įvairių garso įrašų, o įrengtos ekspozicijos – memorialinis Kipro Petrausko butas ir moderni ekspozicija „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika” – atskleidžia iškilias Lietuvos muzikinio pasaulio asmenybes ir įvykius.

 

 

Didžioji dalis muziejaus skyriaus eksponatų yra unikalūs, trapūs ir saugotini ypatingomis sąlygomis, jų eksponavimo laikas konspektyvus, o turimos ekspozicinės erdvės ir eksponavimo sąlygos – ribotos. Plokščias eksponavimo būdas sukelia statiškos ekspozicijos įspūdį, o lankytojas pasimeta dideliame informacijos sraute. Šiuolaikiniam žmogui labiau suvokiamas erdvinis informacijos suvokimas. Tam būtinos kitokios, inovatyvesnės ir įvairiapusiškos informacijos perteikimo formos, suteikiančios lankytojui galimybę ne perskaityti, o patirti istoriją.

 

 

Tikslinė projekto grupė – įvairaus amžiaus ir skirtingų pomėgių pavieniai muziejaus lankytojai, savarankiškai susipažįstantys su muziejaus ekspozicijomis. Skirtingai nuo edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų dalyvių, su kuriais bendraujama betarpiškai, pavieniai muziejaus lankytojai nukenčia, neretai pasiklysdami gausiame informacijos sraute.

 

Projekto metu kuriama mobilioji programėlė su papildytosios realybės funkcija patenkins šiuolaikinio lankytojo lūkesčius:

  1. Programėlė prie kiekvieno interaktyvaus taško leistų pateikti įvairialypius duomenis, leidžiančius muziejaus lankytojui pačiam tyrinėti tik jam aktualią informaciją.
  2. Programėle galės naudotis neribotas lankytojų skaičius; lankytojai galės savarankiškai pasirinkti norimą sužinoti informaciją pagal savo interesų sritį. Tokiu būdu, ieškodami interaktyviųjų taškų, jie galės patys išsirinkti juos labiausiai dominantį turinį.
  3. Prie išmaniojo įrenginio prijungę ausines, lankytojai galės patogiai, vieni kitiems netrukdydami, žiūrėti ir klausytis įvairiausių garso ir vaizdo įrašų. Tai be galo svarbu lankantis šiame muziejaus skyriuje.
  4. Mobiliosios programėlės dėka bus galima saugiai ištyrinėti daug įdomių eksponatų, kurių eksponuoti muziejus neturi galimybės. Tai įgalins pateikti muziejaus lankytojams nepasiekiamą ir niekada dar neeksponuotą medžiagą.

 

Tikime, jog sukurta mobilioji programėlė su papildytosios realybės funkcija užtikrins didesnę muziejaus fondų sklaidą, leis įveiklinti muzikinius, statiškus arba plokščius eksponatus, inovatyviai ir patraukliai perteiks lankytojams Lietuvos muzikos istoriją, atskleistų jos vystymosi kontekstą, gerokai išplėstų muziejaus ekspozicijas, didintų jų patrauklumą tiek turinio, tiek formos prasme.

 

Mobilioji programėlė veiks Android operacinę sistemą turinčiuose išmaniuosiuose įrenginiuose. Ši programinė įranga yra viena populiariausių pasaulyje. Programėlę bus galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play parduotuvės. Lankytojų patogumui muziejus planuoja įsigyti keletą mobiliųjų įrenginių su pritaikytomis ausinėmis.

į viršų

Bendraukime