Rotušės skyrius

2022 m. sausio 18 d. – vasario 12 d

KAUNO ARCHITEKTŪROS MOTYVAI PIEŠINYJE

2022 m. sausio 18 d. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje atveriama Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos paroda „Kauno architektūros motyvai piešinyje“. Parodoje eksponuojama nedidelė dalis piešinių, saugomų Menų akademijos fonduose, kurių autoriai – įvairių kursų ir specialybių studentai.

 

Parodos kuratorė Sigutė Bronickienė apie parodą:

 

„Fonde saugomi piešiniai sukurti tarp dailininko Justino Vienožinskio įkurtos ir jo pastangomis pastatytos Kauno meno mokyklos (1922–1940 m.), pirmosios Lietuvoje meno institucijos, pastato sienų. Gaila, tačiau šio laikotarpio darbų fonde išlikusių nėra.

 

Parodoje „Kauno architektūros motyvai piešinyje“ eksponuojami darbai apima praėjusio šimtmečio pabaigos ir XXI amžiaus pirmųjų dešimtmečių laikotarpį. Skirtingomis technikomis kurtuose studentų darbuose, kuriuose vaizduojama Kauno architektūra, atsiskleidžia piešimo, kaip vaizduojamojo meno šakos, pokyčiai, kuriuos lemia keletas faktorių: dėstytojų kartų kaita, studijų programų tikslų ir uždavinių pokyčiai bei specifika, piešimui skirto laiko trukmės mažėjimas, edukacinės bei estetinio ir meninio ugdymo paradigmų virsmas, skaitmeninių technologijų įsigalėjimas, kuris kvestionuoja tradiciškai suvokiamo piešinio sampratą.

 

Tačiau aktuali tebėra piešimo, kaip mokymosi dalyko, svarba žmogui, plėtojant aplinkinio pasaulio formų ir spalvų suvokimą, siekiant akies ir rankos judesių tikslumo, pastabumo, formos suvokimo ir erdvinio mąstymo, vaizduotės ir estetinio skonio formavimosi.“

 

Parodos kuratorės: Menų akademijos Paišybos studijų dalyko dėstytojos Ainė Jacytė, Sigutė Bronickienė ir Birutė Šležienė

 

Paroda veiks Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje (Rotušės a. 15) 2022 m. sausio 18 d. – vasario 12 d. Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime