KAUNO MIESTO MONETOS

Pirmosios monetos nukaldintos VII a. pr. Kr. Lidijos Karalystėje, dabartinėje Turkijos teritorijoje. Monetos dėl savo savybių patiko žmonėms ir ilgainiui tapo neatsiejama prekybos dalimi. Iš Lidijos karalystės jos pamažu plito po visą likusį tuomet žinomą pasaulį – jas pradėjo kaldinti romėnai, o vėliau ir visa Europa. Pirmieji Lietuvos teritorijoje naudoti pinigai buvo Prahoje kaldinti grašiai bei lietuviški ilgieji, kurie įvardijami kaip pirmieji lietuviški pinigai.

 

Kauno miestas pirmą kartą 1361 m. paminėtas kryžiuočių kronikininko Vygando Marburgiečio kronikoje. Nuo pirmojo paminėjimo Kauno miestas bėgant metams pamažu keitėsi ir augo. Patogi miesto geografinė padėtis lėmė visuomet aktyvią prekybą, visuomet paliekančią tam tikrų įvairių laikotarpių reliktų: monetų, kurias kartkartėmis atsitiktinai aptinka tiek paprasti žmonės, vaikščiodami apylinkėse, tiek archeologai, tirdami kultūros paveldo objektus. Kauno miesto muziejaus fondai kaupia bei saugo šias monetas – jos suteikia įvairios informacijos apie Kauno miestą ir jo istoriją. Šioje parodoje kviečiame susipažinti su dalimi Kauno miesto muziejaus fonduose saugomų monetų.

 

Parodą parengė muziejininkas – archeologas Povilas Gadliauskas

VI GRAŠIAI

Iškaldinti 1596 m. valdant karaliui Žygimantui III Vazai. Sidabras.

SIGISMVN III D : G (liūtas) REX PO M D L. Aversas. GROS ARGEN SEX REG POLONI 96. Reversas.

VI GRAŠIAI

Iškaldinti 1683 m. valdant karaliui Jonui III Sobieskiui. Sidabras.

IOAN III D G REX POL M D L R P. Aversas. VI GROS ARG SEX REG POLONIAE. Reversas.

2 KAPEIKOS

Iškaldintos 1850 m. Lietuvai esant carinės Rusijos sudėtyje bei valdant imperatoriui Aleksandrui II. Varis.

2 КОПѢЙКИ 1850. Aversas ir reversas.

ŠILINGAS

Iškaldintas 1661 m. valdant Jonui II Kazimierui Vazai. Varis.

IOAN CAS REX. Aversas. SOLID REGEN POLON. Reversas.

3 KAPEIKOS

Iškaldintos 1864 m. Lietuvai esant carinės Rusijos sudėtyje bei valdant imperatoriui Aleksandrui II. Varis. Aversas.

3 КОПѢЙКИ 1864. Aversas ir reversas.

PRAHOS GRAŠIS

Kaldintas 1378–1419 m. Čekiją valdant karaliui Vaclovui IV. Sidabras.

DEI GRATIA REX BOHEMIA WENCEZLAVS TERCIUS. Moneta iš lobio, rasto Kauno santakoje. Aversas. GROSSI PRAGENSES. Reversas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KALDINTAS DENARAS, PRILIPĘS PRIE PRAHOS GRAŠIO

Grašis kaldintas valdant Čekijos karaliui Vaclovui IV. Sidabras.

Prahos grašio legenda: DEI GRATIA REX BOHEMIA WENCEZLAVS TERCIUS. Ant Vytauto Didžiojo denaro legendų nėra. Moneta iš lobio, rasto Kauno santakoje. Aversas. GROSSI PRAGENSES. Reversas.

DENARAS

Kaldintas valdant Vytautui Didžiajam, tiksli kaldinimo data nežinoma. Sidabras.

Moneta iš lobio, rasto Kauno santakoje. Aversas ir reversas.

3 KAPEIKOS

Iškaldintos 1916 m., valdant Vokietijos kaizeriui Vilhelmui II. Geležis.

GEBIET DES OBERBEFEHLSHABERS OST. Aversas. 3 КОПѢЙКИ 1916. Reversas.

10 LITŲ

Iškaldinta 1938 m. Nepriklausoma Lietuva, prezidentas Antanas Smetona. Sidabras.

1918–1938 / DVIDEŠIMT METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS / LIETUVA / XX. Aversas. 10 LITŲ 10 / VALSTYBĖS PREZIDENTAS A. SMETONA. Reversas.

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime