Kauno ugniagesiai tarpukaryje

Gaisrai ir kitos nelaimės įvyksta be įspėjimo ir labai nelauktai. Tarpukario Lietuvoje kovai su gaisrais buvo formuojamos profesionalios ugniagesių komandos.

1921 m. įsteigta Kauno savanorių ugniagesių draugija, o prie Lietuvos kariuomenės autobataliono nuo birželio mėn. 1 d. įsakyta suformuoti Kauno karo gaisrininkų komandą. Ją sudarė 33 žmonės. 1923 m. ši, pirmoji, karo ugniagesių komanda dėl finansinių sumetimų buvo likviduota, o jos turtas perduotas Kauno miesto savivaldybei. Taip atsirado pirmoji motorizuota civilinė ugniagesių komanda. 1924 m. Kaune įvyko pirmasis Lietuvos ugniagesių organizacijų suvažiavimas, kuriame įsteigta Lietuvos Ugniagesių Organizacijų Sąjunga.

Vienas žymiausių ugniagesybos srityje tarpukario Kaune buvo priešgaisrinės apsaugos viršininkas brandmajoras Povilas Maksimovas. Jis ne kartą apdovanotas pasižymėjimo ženklais ir medaliais. Fotografijos gautos iš Povilo Maksimovo anūko Zigmo Maksimovo.

Parodą parengė rinkinių saugotoja Virgina Bitinienė

KMMPEK11227

Pirmoje eilėje penktas iš kairės sėdi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas (1880–1945). Povilas Maksimovas rūpinosi Kauno savivaldybės ugniagesių skyriaus atidarymu, Ugniagesių rūmų (dab. I. Kanto g. 1) statyba. XX a. 3 deš. Kaunas.

Kauno ugniagesių komanda. KMMPEK11226

Septintas iš kairės sėdi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. Priekyje guli Kauno miesto brandmajoro Povilo Maksimovo sūnus Aleksandras Maksimovas. XX a. 3–4 deš. Kaunas.

Kauno ugniagesių komanda. KMMPEK11228

Ugniagesių komanda, pasirengusi ugniagesių instruktorių kursų pratyboms. Pirmoje eilėje 5-tas iš kairės Kauno miesto brandmajoro Povilo Maksimovo sūnus Aleksandras Maksimovas. Kaunas, 1928 m. liepa.

Ugniagesių komanda, pasirengusi kursų pratyboms. KMMPEK11247

Pratyboms pasiruošusi ugniagesių komanda išsirikiavusi stovi Kauno rotušės aikštėje. Ugniagesiams už nugarų – arkliais traukiama gaisrininkų technika, iš kraštų stovi reginį stebintys žiūrovai. XX a. 3–4 deš. Kaunas.

Ugniagesių komanda pasiruošusi pratyboms. KMMPEK11224

Ugniagesių komanda Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtų ugniagesių instruktorių kursų pratybų metu. Pirmame plane nežinomas kursantas išvynioja ugniagesių vandens žarną. Kaunas, 1928 m. liepa.

Ugniagesių komanda pratybų metu. KMMPEK11239

Centre – ugniagesys vandens žarna malšina ugnį. Kaunas, XX a. 3–4 deš.

Ugniagesių kuopa pratybų metu. KMMPEK11242

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtų ugniagesių instruktorių kursų kursantai prie gaisrinės automobilio. Pirmoje eilėje 3-čias iš dešinės Kauno miesto brandmajoro Povilo Maksimovo sūnus Aleksandras Maksimovas. Kaunas, 1928 m. liepa.

Kursantai prie gaisrinės automobilio. KMMPEK11243

Kauno ugniagesių komandos pratybų prie nežinomo pastato akimirka. XX a. 3 deš. Kaunas.

Ugniagesiai pratybose. KMMPEK11225

Kauno ugniagesiai ir savanoriai, apsupę miesto ir apskrities viršininko namus Laisvės al. 16 (dab. Laisvės al. 30), rodo kursantams, kaip gesinti viršutines namų dalis ir stogą.  Kaunas, 1924 m. gruodžio 13 d.

Ugniagesių demonstracija gaisrininkų kursų baigimo proga. KMMPEK11245

Ugniagesių komanda, baigusi Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtus ugniagesių instruktorių kursus, su kursų organizatoriais ir vedėjais. Ketvirtas iš kairės pirmoje eilėje sėdi Lietuvos gaisrininkų sąjungos pirmininkas Vladas Skardinskas. Antroje eilėje 3-čias iš dešinės stovi Kauno miesto brandmajoro Povilo Maksimovo sūnus Aleksandras Maksimovas. 1928 m. liepa. Kaunas.

Ugniagesių komanda, baigusi kursus. KMMPEK11220

Ugniagesių komanda, baigusi Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtus ugniagesių instruktorių kursus, su kursų organizatoriais ir vedėjais. Penktas iš kairės sėdi Lietuvos gaisrininkų sąjungos pirmininkas Vladas Skardinskas. Pirmoje eilėje 1-as iš dešinės Kauno miesto brandmajoro Povilo Maksimovo sūnus Aleksandras Maksimovas. Kaunas, 1928 m. liepa.

Ugniagesių komanda su kursų organizatoriais ir vedėjais. KMMPEK11248

Kauno ugniagesiai su ugniagesių tarnybos žirgais senoje arklių pašto stotyje. Tolėliau matyti dalis Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčios. XX a. 3–4 deš. Kaunas.

Kauno ugniagesiai arklių pašto stotyje. KMMPEK11223

Kauno ugniagesiai su ugniagesių tarnybos žirgais prie nežinomų pastatų. XX a. 3 deš. Kaunas.

Kauno ugniagesiai su tarnybos žirgais. KMMPEK11229

Pirmasis „Daimler“ markės gaisrinės automobilis Kauno ugniagesiams buvo nupirktas 1926 m.

„Daimler“ markės ugniagesių automobilis. KMMPEK11230

Gaisrininkai su arkliais tempiama ir motorizuota ugniagesių technika šalia Kauno rotušės aikštės. Kairėje matyti dalis senosios arklių pašto stoties, toliau – dalis Kauno miesto rotušės. XX a. 3–4 deš.

Gaisrininkai su arkliais tempiama ir motorizuota ugniagesių technika. KMMPEK11222

Orkestras koncertuoja miestiečiams. Kaunas, XX a. 3–4 deš.

Žygiuojantis ugniagesių kuopos orkestras. KMMPEK11240

1932 m. Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas drauge su kitais įkūrė priešgaisrinių aparatų prekybinę ir pramoninę įmonę TITAN Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Latvijoje. Priešgaisrinės sargybos „Titan“ atstovai demonstruoja savo inventorių Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. XX a. 3–4 deš.

Priešgaisrinės sargybos „Titan“ atstovai demonstruoja savo inventorių Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. KMMPEK11246

Ugniagesiai vokiškame „Hermann Koebe“ ugniagesių automobilyje. „Hermann Koebe“, gaisrininkų įrangos fabrikas, Liukenvaldas, Berlynas.

Ugniagesiai automobilyje. KMMPEK11250

Kauno ugniagesių komanda su arkliais tempiama ir motorizuota („Daimler“ markės gaisrinės automobilis) ugniagesių technika. Kaunas, XX a. 3 deš.

Kauno ugniagesių komanda su technika. KMMPEK11254

Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas prie ugniagesių automobilio. Kaunas. XX a. 3–4 deš.

Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. KMMPEK11236

Pažymima, kad sprendimas suteikti ženklą brandmajorui Povilui Maksimovui priimtas Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos Ženklų tarybos ir prezidiumo už uolų darbavimąsi ugniagesyboje. Kaunas. 1930 m.

„Artimui Pagelbon“ I laipsnio ženklo pažymėjimas Povilui Maksimovui. KMMPEK11218

Pažymima, kad remiantis Ženklų statutu ir Ženklų tarybos nutarimu, Kauno ugniagesių majorui Povilui Maksimovui ženklas suteiktas už nuopelnus ugniagesyboje.

„Artimui Pagelbon“ II laipsnio ženklo suteikimo liudijimas (liūdymas) Povilui Maksimovui. KMMPEK11219

Ženklo suteikimo pažymėjimas už 10 metų pavyzdingą darbą ugniagesyboje Kauno miesto brandmajorui Povilui Maksimovui. 1932 m. rugsėjo 6 d. Apačioje Sąjungos pirmininko Vlado Skardinsko, Ženklų tarybos pirmininko Galaunės, Sąjungos sekretoriaus Levo Malacho parašai.

Ženklo suteikimo pažymėjimas. KMMPEK11255

Liudijime rašoma, kad Respublikos Prezidentas Antanas Smetona apdovanojo Povilą Maksimovą jubiliejiniu medaliu 10 metų Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga. 1928 m.

Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejinio medalio suteikimo liudijimas Povilui Maksimovui. KMMPEK11256

Liudijimas kariuomenės ugniagesių ženklui nešioti Povilui Maksimovui Nr. 964. 1932 m. liepos 1 d.   Pirmame dokumento puslapyje pažymima, kad Povilas Maksimovas už ypač draugiškus santykius su ugniagesiais turi teisę nešioti kariuomenės ugniagesių ženklą. Ketvirtame puslapyje atspausdintas keturių posmų ugniagesių himnas.

Liudijimas kariuomenės ugniagesių ženklui nešioti Povilui Maksimovui. KMMPEK11257

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime