Kauno ugniagesiai tarpukaryje

Gaisrai ir kitos nelaimės įvyksta be įspėjimo ir labai nelauktai. Tarpukario Lietuvoje kovai su gaisrais buvo formuojamos profesionalios ugniagesių komandos.

1921 m. įsteigta Kauno savanorių ugniagesių draugija, o prie Lietuvos kariuomenės autobataliono nuo birželio mėn. 1 d. įsakyta suformuoti Kauno karo gaisrininkų komandą. Ją sudarė 33 žmonės. 1923 m. ši, pirmoji, karo ugniagesių komanda dėl finansinių sumetimų buvo likviduota, o jos turtas perduotas Kauno miesto savivaldybei. Taip atsirado pirmoji motorizuota civilinė ugniagesių komanda. 1924 m. Kaune įvyko pirmasis Lietuvos ugniagesių organizacijų suvažiavimas, kuriame įsteigta Lietuvos Ugniagesių Organizacijų Sąjunga.

Vienas žymiausių ugniagesybos srityje tarpukario Kaune buvo priešgaisrinės apsaugos viršininkas brandmajoras Povilas Maksimovas. Jis ne kartą apdovanotas pasižymėjimo ženklais ir medaliais. Fotografijos gautos iš Povilo Maksimovo anūko Zigmo Maksimovo.

Parodą parengė rinkinių saugotoja Virgina Bitinienė

KMMPEK11227

Kauno ugniagesių komanda

Pirmoje eilėje penktas iš kairės sėdi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas (1880–1945). Povilas Maksimovas rūpinosi Kauno savivaldybės ugniagesių skyriaus atidarymu, Ugniagesių rūmų (dab. I. Kanto g. 1) statyba. XX a. 3 deš. Kaunas.

KMMPEK11226

Kauno ugniagesių komanda

Septintas iš kairės sėdi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. XX a. 3–4 deš. Kaunas.

KMMPEK11228

Ugniagesių komanda, pasirengusi kursų pratyboms

Ugniagesių komanda, pasirengusi ugniagesių instruktorių kursų pratyboms. Pirmas iš kairės – Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. Kaunas, 1928 m. liepa.

KMMPEK11247

Ugniagesių komanda pasiruošusi pratyboms

Pratyboms pasiruošusi ugniagesių komanda išsirikiavusi stovi Kauno rotušės aikštėje. Ugniagesiams už nugarų – arkliais traukiama gaisrininkų technika, iš kraštų stovi reginį stebintys žiūrovai. XX a. 3–4 deš. Kaunas.

KMMPEK11224

Ugniagesių komanda pratybų metu

Ugniagesių komanda Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtų ugniagesių instruktorių kursų pratybų metu. Pirmame plane nežinomas kursantas išvynioja ugniagesių vandens žarną. Kaunas, 1928 m. liepa.

KMMPEK11239

Ugniagesių kuopa pratybų metu

Centre – ugniagesys vandens žarna malšina ugnį. Kaunas, XX a. 3–4 deš.

KMMPEK11242

Kursantai prie gaisrinės automobilio

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtų ugniagesių instruktorių kursų kursantai prie gaisrinės automobilio. Pirmas iš kairės stovi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. Kaunas, 1928 m. liepa.

KMMPEK11243

Ugniagesiai pratybose

Kauno ugniagesių komandos pratybų prie nežinomo pastato akimirka. XX a. 3 deš. Kaunas.

KMMPEK11225

Ugniagesių demonstracija gaisrininkų kursų baigimo proga

Kauno ugniagesiai ir savanoriai, apsupę miesto ir apskrities viršininko namus Laisvės al. 16 (dab. Laisvės al. 30), rodo kursantams, kaip gesinti viršutines namų dalis ir stogą.  Kaunas, 1924 m. gruodžio 13 d.

KMMPEK11245

Ugniagesių komanda, baigusi kursus

Ugniagesių komanda, baigusi Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtus ugniagesių instruktorių kursus, su kursų organizatoriais ir vedėjais. Ketvirtas iš kairės pirmoje eilėje sėdi Lietuvos gaisrininkų sąjungos pirmininkas Vladas Skardinskas, pirmas kairėje stovi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. 1928 m. liepa. Kaunas.

KMMPEK11220

Ugniagesių komanda su kursų organizatoriais ir vedėjais

Ugniagesių komanda, baigusi Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos rengtus ugniagesių instruktorių kursus, su kursų organizatoriais ir vedėjais. Penktas iš kairės sėdi Lietuvos gaisrininkų sąjungos pirmininkas Vladas Skardinskas, pirmas kairėje stovi Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas. Kaunas, 1928 m. liepa.

KMMPEK11248

Kauno ugniagesiai arklių pašto stotyje

Kauno ugniagesiai su ugniagesių tarnybos žirgais senoje arklių pašto stotyje. Tolėliau matyti dalis Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčios. XX a. 3–4 deš. Kaunas.

KMMPEK11223

Kauno ugniagesiai su tarnybos žirgais

Kauno ugniagesiai su ugniagesių tarnybos žirgais prie nežinomų pastatų. XX a. 3 deš. Kaunas.

KMMPEK11229

„Daimler“ markės ugniagesių automobilis

Pirmasis „Daimler“ markės gaisrinės automobilis Kauno ugniagesiams buvo nupirktas 1926 m.

KMMPEK11230

Gaisrininkai su arkliais tempiama ir motorizuota ugniagesių technika

Gaisrininkai su arkliais tempiama ir motorizuota ugniagesių technika šalia Kauno rotušės aikštės. Kairėje matyti dalis senosios arklių pašto stoties, toliau – dalis Kauno miesto rotušės. XX a. 3–4 deš.

KMMPEK11222

Žygiuojantis ugniagesių kuopos orkestras

Orkestras koncertuoja miestiečiams. Kaunas, XX a. 3–4 deš.

KMMPEK11240

Priešgaisrinės sargybos „Titan“ atstovai demonstruoja savo inventorių Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune

1932 m. Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas drauge su kitais įkūrė priešgaisrinių aparatų prekybinę ir pramoninę įmonę TITAN Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Latvijoje. Priešgaisrinės sargybos „Titan“ atstovai demonstruoja savo inventorių Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. XX a. 3–4 deš.

KMMPEK11246

Ugniagesiai automobilyje

Ugniagesiai vokiškame „Hermann Koebe“ ugniagesių automobilyje. „Hermann Koebe“, gaisrininkų įrangos fabrikas, Liukenvaldas, Berlynas.

KMMPEK11250

Kauno ugniagesių komanda su technika

Kauno ugniagesių komanda su arkliais tempiama ir motorizuota („Daimler“ markės gaisrinės automobilis) ugniagesių technika. Kaunas, XX a. 3 deš.

KMMPEK11254

Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas

Kauno miesto brandmajoras Povilas Maksimovas prie ugniagesių automobilio. Kaunas. XX a. 3–4 deš.

KMMPEK11236

„Artimui Pagelbon“ I laipsnio ženklo pažymėjimas Povilui Maksimovui

Pažymima, kad sprendimas suteikti ženklą brandmajorui Povilui Maksimovui priimtas Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos Ženklų tarybos ir prezidiumo už uolų darbavimąsi ugniagesyboje. Kaunas. 1930 m.

KMMPEK11218

„Artimui Pagelbon“ II laipsnio ženklo suteikimo liudijimas (liūdymas) Povilui Maksimovui

Pažymima, kad remiantis Ženklų statutu ir Ženklų tarybos nutarimu, Kauno ugniagesių majorui Povilui Maksimovui ženklas suteiktas už nuopelnus ugniagesyboje.

KMMPEK11219

Ženklo suteikimo pažymėjimas

Ženklo suteikimo pažymėjimas už 10 metų pavyzdingą darbą ugniagesyboje Kauno miesto brandmajorui Povilui Maksimovui. 1932 m. rugsėjo 6 d. Apačioje Sąjungos pirmininko Vlado Skardinsko, Ženklų tarybos pirmininko Galaunės, Sąjungos sekretoriaus Levo Malacho parašai.

KMMPEK11255

Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejinio medalio suteikimo liudijimas Povilui Maksimovui

Liudijime rašoma, kad Respublikos Prezidentas Antanas Smetona apdovanojo Povilą Maksimovą jubiliejiniu medaliu 10 metų Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga. 1928 m.

KMMPEK11256

Liudijimas kariuomenės ugniagesių ženklui nešioti Povilui Maksimovui

Liudijimas kariuomenės ugniagesių ženklui nešioti Povilui Maksimovui Nr. 964. 1932 m. liepos 1 d.   Pirmame dokumento puslapyje pažymima, kad Povilas Maksimovas už ypač draugiškus santykius su ugniagesiais turi teisę nešioti kariuomenės ugniagesių ženklą. Ketvirtame puslapyje atspausdintas keturių posmų ugniagesių himnas.

KMMPEK11257

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime