Kūrybos atspindžiai afišose

Kauno valstybinis choras (KVCH) buvo įkurtas 1969 m. Nuo pat pirmųjų dienų kolektyvui vadovauja prof. Petras Bingelis. KVCH – vienas žinomiausių profesionalių chorų Lietuvoje ir už jos ribų, puoselėjantis klasikines chorinio dainavimo tradicijas. Per 50 kūrybinės veiklos metų KVCH yra parengęs didžiulį repertuarą. Jame lietuvių chorinė muzika, stambūs vokaliniai-simfoniniai kūriniai: kantatos, oratorijos, mišios, koncertiniai ir sceniniai operų pastatymai. Įspūdingi KVCH gastrolių maršrutai – kolektyvas iki šiol dalyvauja garsiuose tarptautiniuose muzikos festivaliuose, yra koncertavęs su žymiausiais dirigentais, solistais net keturiuose pasaulio žemynuose. Iki šiol neužmirštamas KVCH bendradarbiavimas su genialiuoju smuikininku ir dirigentu lordu Yehudi Menuhinu rengiant G. F. Hendelio oratoriją „Mesijas“. Su šiuo kūriniu kolektyvas, diriguojant Y. Menuhinui, gastroliavo geriausiose pasaulio koncertų salėse. KVCH daug koncertuoja ir Lietuvoje.

Parodą parengė rinkinių saugotoja Vida Bingelienė

Pirmasis Kauno valstybinio choro plakatas. 1970 m. PMMPEK-2983

Pirmieji koncertai

1969 m. spalio 23 d. įvyko pirmoji choro repeticija, praėjus metams – pirmas koncertas Šakiuose, vėliau jaunas kolektyvas  prisistatė ir Vilniaus bei Kauno publikai. Programoje dominavo lietuvių kompozitorių kūriniai.

Pirmieji koncertai Vilniuje ir Kaune. 1971 m. PMMPEK-2984

Išvykos į užsienį

Pirmosios KVCH koncertinės išvykos organizuotos pas kaimynus estus ir latvius, turinčius senas chorinio dainavimo tradicijas. Tartu mieste choras dainavo „Vanemuise“ koncertų salėje. 1971 m. chore pradeda dirbti dar vienas dirigentas – Algimantas Mišeikis.

Koncertas Estijos filharmonijos koncertų salėje „Vanemuise“ Tartu. 1971 m. PMMPEK-10474

Koncertai Rygoje

Koncertai vyko istorinėje Rygos katedroje, kuri didžiuojasi senais E. F. Walcker & Co firmos vargonais. Koncertuose grojo žymus lietuvių vargonininkas Bernardas Vasiliauskas, vėliau dažnai koncertavęs su KVCH.

KVCH koncertai Rygoje. 1971 m. PMMPEK-10473

Tradicija tapę naujamečiai koncertai Kaune

Nuo 1972 m. gruodžio 31 d. KVCH pradėjo rengti Naujamečius koncertus Vitražo ir skulptūros galerijoje (dabar – Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia). Koncertai kauniečių buvo labai mėgstami ir tapo tradicija. Su choru šiuose koncertuose dalyvaudavo vargonininkai ir solistai.

Naujametis koncertas Kaune. 1972 m. PMMPEK-10480

Turai po SSRS

Jaunų, ambicingų choro vadovų darbas, repertuaro tobulinimas lėmė spartų kolektyvo kopimą į chorinio meno aukštumas. Prasideda „planiniai“ koncertai po SSRS miestus. Nuo 1972 m. chorui talkina ilgametis koncertmeisteris Rimvydas Jagminas.

KVCH koncertas Rusijos federacijoje. 1972 m. PMMPEK-10482

Kantatos, oratorijos ir mišios

Augant meistriškumui KVCH imasi stambių formų muzikinių kūrinių: kantatų, oratorijų, mišių. Choras tampa Lietuvos filharmonijos simfoninio orkestro (dabar – Nacionalinis simfoninis orkestras) ir jo ilgamečio vadovo prof. Juozo Domarko bendražygiu.

Viena pirmųjų choro repertuare vokalinė-simfoninė partitūra – S. Prokofjevo kantata „Aleksandras Nevskis“. 1974 m. PMMPEK-10485

Nauji bendražygiai

Lietuvos kamerinis orkestras ir jo ilgametis dirigentas prof. Saulius Sondeckis atvertė naują lapą kūrybinėje KVCH biografijoje. Abu kolektyvai iki šiol drauge rengia įsimintinas programas.

Vienas pirmųjų koncertų su Lietuvos kameriniu orkestru. 1974 m. PMMPEK-10489

L. van Beethoveno 9-osios simfonijos finalas

Lietuvos valstybinė filharmonija (dabar – Nacionalinė filharmonija) organizuodavo abonementinius koncertus, kuriuose dalyvaudavo jai priklausantys kolektyvai: simfoninis orkestras, KVCH. Choras jau įkando L. van Beethoveno 9-osios simfonijos finalą – labai sudėtingą partitūrą – ir tai rodo vis didėjantį kolektyvo profesionalumą.

1977 m. pabaiga su L. van Beethoveno 9-ąja simfonija. PMMPEK-10495

Kartu su kitais chorais

Kartais, atliekant didelius vokalinius-simfoninius kūrinius, KVCH koncertuoja kartu su kitais mišriais ir vaikų chorais.

Žymus rusų kompozitorius Dmitrijus Kabalevskis diriguoja savo „Requiem“ Kaune. 1977 m. PMMPEK-10497

W. A. Mozarto „Requiem“

Pirmą kartą W. A. Mozarto „Requiem“ chorui, Lietuvos filharmonijos orkestrui ir solistams iš Rusijos diriguoja KVCH meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas P. Bingelis. Šias gedulingas mišias KVCH tradiciškai Visų šventųjų dieną atlieka Kauno arkikatedroje bazilikoje su Kauno miesto simfoniniu orkestru, o prof. P. Bingelis mišias jau diriguoja mintinai.

W. A. Mozarto „Requiem“ diriguoja P. Bingelis. 1977 m. PMMPEK-10498

Miesto kamerinis orkestras

1978 m. tradicinis Naujametis KVCH koncertas Vitražo ir skulptūros galerijoje (dabar – Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia) pirmą kartą vyko su Kauno miesto menininkų namų kameriniu orkestru, kuris vėliau išaugo į miesto simfoninį orkestrą. Suburti miesto kamerinį orkestrą buvo prof. P. Bingelio ir jo kolegų sumanymas.

Naujametis koncertas su Kauno kameriniu orkestru. 1978 m. PMMPEK-10505

Maskvoje ir Sankt Peterburge

Tuo metu Maskvos ir Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) koncertų salės buvo žymiausios SSRS. Jose koncertuodavo geriausi profesionalūs lietuvių kolektyvai ir solistai.

W. A. Mozarto kūriniai Leningrado D. Šostakovičiaus vardo valstybinėje filharmonijoje. 1979 m. PMMPEK-10507

Pirmasis 10-metis

Pirmas KVCH kūrybinės veiklos 10-metis atskleidė atkaklų, reiklų, bet nuoseklų kolektyvo kilimą į muzikos atlikimo aukštumas.

KVCH 10-mečiui skirtas koncertas. 1979 m. PMMPEK-10511

Vakarų muzikinės kultūros puoselėtojas

Maskvos Didžioji konservatorijos salė – garsiausia SSRS koncertų salė, kurioje lietuvių atlikėjai, o tarp jų ir KVCH, buvo labai laukiami. KVCH – Vakarų muzikinės kultūros ir chorinio dainavimo puoselėtojas – imponavo to meto Maskvos muzikos vertintojams.

L. van Beethoveno „Iškilmingosios mišios“ Maskvos Didžiojoje konservatorijos salėje. 1980 m. PMMPEK-10523

L. van Beethoveno „Missa solemnis“ D-dur

L. van Beethoveno „Missa solemnis“ D-dur – tai dar vienas perlas stambios formos muzikos kūrinių karūnoje. Tai be galo sudėtingas kūrinys visiems atlikėjams, bet ypač chorui.

L. van Beethoveno „Missa solemnis“ Kaune ir Vilniuje. 1980 m. PMMPEK-10525

G. F. Hendelio „Mesijas“

KVCH vadovas gerai pažįsta savo kolektyvą ir jaučia, kad jis auga, tad į repertuarą įtraukia vis sudėtingesnių chorinių partitūrų. P. Bingelis, tik metus studijavęs Leipcige pas žymų vokiečių dirigentą Kurtą Masurą, visam laikui užsidega noru diriguoti simfoniniam orkestrui, todėl pats imasi G. F. Hendelio „Mesijo“ partitūros. Tuo metu niekas net neįtarė, kokią pasaulinę šlovę šis kūrinys atneš KVCH po dešimties metų…

G. F. Hendelio oratorija „Mesijas“ Kaune ir Vilniuje. 1983 m. PMMPEK-10541

Pasaulinės šlovės link

1992 m., minint K. Kolumbo Amerikos atradimo 500-ąsias metines, buvo organizuojamas tarptautinis festivalis „Senieji ir naujieji keliai į Indiją“. Į renginio programą buvo įtraukta G. F. Hendelio oratorija „Mesijas“. Ją daugybėje koncertų atliko KVCH, Varšuvos kamerinis orkestras, solistai, dirigavo seras Yehudi Menuhinas.

G. F. Hendelio „Mesijas“ Italijoje. 1992 m. PMMPEK-10549

Buenos Airėse

G. F. Hendelio oratorijos „Mesijas“ atlikimo geografija yra labai plati. 1994 m. KVCH su Buenos Airių filharmonijos orkestru dainavo garsiajame Kolono teatre, diriguojant serui Y. Menuhinui.

G. F. Hendelio „Mesijas“ Argentinoje, Kolono teatre (Teatro Colon). 1994 m. PMMPEK-10553

Italijoje

G. F. Hendelio oratorija „Mesijas“ buvo atlikta ir Italijoje, Genujos Carlo Felice teatre. KVCH dainavo su Lietuvos kameriniu orkestru, dirigavo lordas Y. Menuhinas. Dirigentui lordo titulas buvo suteiktas 1993 m., iki tol Y. Menuhinas turėjo sero titulą. Šiuos titulus už nuopelnus muzikos srityje Y. Menuhinui suteikė Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II.

Koncertas Genujoje Carlo Felice teatre. 1995 m. PMMPEK-10557

D. Verdžio „Requiem“

Dar viena didinga partitūra – D. Verdžio „Requiem“ buvo įtraukta į KVCH repertuarą. Šį koncertą, kuriame dainavo ir puikūs solistai, dirigavo vienas žymiausių lietuvių dirigentų Jonas Aleksa.

D. Verdi „Requiem“ Nacionalinėje filharmonijoje. 1995 m. PMMPEK-10559

Tarptautiniuose ir Lietuvos muzikos festivaliuose

KVCH dalyvauja daugelyje tarptautinių ir Lietuvoje rengiamų muzikos festivalių. 1998 m. Vilniaus festivalyje choras su orkestru iš Didžiosios Britanijos atliko G. Foré „Reguiem“. Dirigentas – Y. P. Tortelier (Prancūzija).

KVCH koncertas su BBC orkestru. 1998 m. PMMPEK-10568

Koncertai su Krzystof Penderecki

KVCH teko bendradarbiauti su daug žymių dirigentų, solistų bei kompozitorių. Vienas iš jų – žymus lenkų kompozitorius ir dirigentas Krzystof Penderecki. Kompozitorius pats dirigavo savo kūrinius koncertuose Vilniuje ir Pažaislio muzikos festivalyje Kaune.

K. Pendereckio „Credo“ atlikimas Vilniuje. 2000 m. PMMPEK-10584

Diriguoja M. Rostropovičius

Dar viena legendinė asmenybė, su kuria KVCH teko koncertuoti, – žymiausias pasaulio violončelininkas ir dirigentas – Mstislavas Rostropovičius. Koncertas, kurį dirigavo M. Rostropovičius ir kurio programoje buvo ne tik L. van Beethoveno 9-oji simfonija, bet ir M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Miške“, vėliau buvo pakartotas Eliziejaus laukų teatre Paryžiuje.

Koncertas, kurį dirigavo M. Rostropovičius Vilniuje. 2001 m. PMMPEK-10588

Diriguoja V. Gergijevas

Valerijus Gergijevas – žymus dirigentas, dabar diriguojantis žinomiausiems pasaulio simfoniniams orkestrams. Su juo 2001 m. KVCH atliko G. Mahlerio „Prisikėlimo simfoniją“ c-moll.

 

 

V. Gergijevas diriguoja G. Mahlerio „Prisikėlimo simfoniją“ Vilniuje. 2001 m. PMMPEK-10589a

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime