Rotušės skyrius

Liepos 3 d. – rugsėjo 1 d.

TARP MEDICINOS IR POLITIKOS: SEIMO PIRMININKUI JONUI STAUGAIČIUI – 150

Kauno miesto muziejus kviečia į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parengtą parodą „Tarp medicinos ir politikos: Seimo Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“. Paroda siekiama prisiminti ir įprasminti Lietuvos parlamentarizmui svarbias asmenybes ir įvykius – ji skirta iškiliam Lietuvos Respublikos parlamento nariui, savo laiku buvusiam vienam iš trijų aukščiausių Lietuvos Respublikos pareigūnų, Seimo Pirmininkui Jonui Staugaičiui.

 

Į politinę veiklą įsitraukęs ankstyvoje jaunystėje, Jonas Staugaitis buvo vienas iš moderniojo Lietuvos parlamentarizmo kūrėjų. Dar studijuodamas Varšuvoje įgijo gydytojo profesiją ir įsitraukė į lietuviškų organizacijų veiklą. Didžiųjų sukrėtimų metais – Rusijos ir Japonijos kare ir Pirmajame pasauliniame kare – dirbęs karo mediku, jis nenusišalino nuo viešosios veiklos, neapleido lietuvių tautos žadintojo pareigų. Veiklus Šakių gydytojas, savivaldos kūrėjas netrukus tapo žinomu ne tik vietos, bet ir valstybės politiku.

 

Pirmuosiuose demokratiniuose rinkimuose jis buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, kuriam teko garbė ir pareiga užbaigti Lietuvos valstybės atkūrimo darbą ir įgyvendinti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto priesaką – nustatyti „Lietuvos valstybės pamatus“. 1920 m. gegužės 15-ąją Steigiamasis Seimas proklamavo Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvą paskelbė demokratine respublika. Šis Seimas savo darbą baigė priėmęs pirmąją nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją.

 

Nepaisant visų Jono Staugaičio nuopelnų kuriant Lietuvos parlamentinę sistemą, Lietuvos politikos istorijoje jis yra dar nepakankamai žinoma ir pristatyta asmenybė. Parodoje „Tarp medicinos ir politikos: Seimo Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“ apžvelgiamas įvairiapusis ir turtingas Jono Staugaičio – mediko, visuomenės veikėjo, politiko, leidėjo, įvairių draugijų nario, labdario – gyvenimas.

 

Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir artėjančiam moderniojo Lietuvos parlamentarizmo šimtmečiui, kuris bus minimas 2020 metais.

 

Parodos partneriai:
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno regioninis valstybės archyvas
Kauno technologijos universiteto biblioteka
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Lietuvos Medicinos Ir Farmacijos Istorijos Muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lenkijos Respublikos nacionalinė biblioteka
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus

 

Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

 

Parodos koncepcijos ir tekstų autoriai – dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Žydrūnas Mačiukas, nuotraukų redaktoriai – Rimvydas Petkevičius, Andrius Petrulevičius, dizainerė – Neringa Motiejūnaitė-Lilienė, tekstų redaktorė – Jurgita Kelpšienė.

 

Paroda veiks Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje (Rotušės a. 15) nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

 

Informacija pateikta remiantis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos tekstais.

Susijusios parodos

į viršų

Bendraukime