Pilies skyrius

Birželio 26 d. 16.00 val.

DR. D. VILIMO KNYGOS „BAJORAS LDK ŽEMĖS TEISME (1566–1600)“ PRISTATYMAS

Kauno miesto muziejus kviečia į istoriko dr. Dariaus Vilimo monografijos „Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600)“ pristatymą Pilies skyriuje.

 

Knygos autorius siekia atsakyti į klausimus: kokią vietą XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės gyvenime užėmė žemės teismas, kaip savivaldi bajoriška institucija? Kaip žemės teismo veikloje atsispindėjo bajorijos teisinė kultūra? Kokia buvo bajoriškoji žemės teismų kasdienybė? Monografijoje parodoma, kad valstybėje 1564–1566 m. įvykdytos administracinės, karinės ir teismo reformos artėjant glaudesnei unijai su Lenkija buvo gyvybiškai būtinos. Sukurta trinarė žemės – pilies – pakamario teismų sistema, paskelbta formali viso valdančiojo luomo – bajorijos – lygybė, įtvirtinta teismų sandara, egzistavusi du šimtmečius.

 

Monografija apima 1566–1600 m., maždaug vienos kartos laikotarpį: trys bekaralmečiai, Livonijos karo pabaiga neprisidėjo prie ritmingo teismų darbo, o tiriamojo laikotarpio pabaiga stabilesnė – LDK gavus Lietuvos Vyriausiąjį Tribunolą (1581), Trečiąjį Lietuvos Statutą (1588), sostan įžengus Žygimantui Vazai (1588), prasideda 45 metus trukęs jo valdymas, kuriam darė įtaką jau kiti faktoriai. Tad tyrime apsiribota jo valdymo pradžia.

 

Siekiant pajusti konkretaus istorinio laikotarpio visuomenės gyvenimo pulsą svarbu įsigilinti į asmenybių aplinką, kurioje glūdi dabartiniams laikams neretai netipiškų elgsenų, sprendimų, reakcijų ar pažiūrų priežastys. Vieną iš tokios aplinkos pažinimo galimybių suteikia LDK rankraštinių pavietų žemės teismo knygų kompleksas. Žemės teismų knygos savo informacijos rutiniškumu parodo visą bajorų gyvenimą: kasdienybė leidžia už sausų rankraštinės knygos eilučių pamatyti žmogaus didybės ar menkystės, jo dvasinės didybės ar moralinio lūžio akimirkas.

 

Knygos autorius – humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas. Mokslo darbuose tyrinėja XVI a. pabaigos žemės teismo sistemos formavimąsi. Kartu su autoriumi knygos pristatyme dalyvaus dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas), recenzentas dr. Marius Sirutavičius (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Laima Bucevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas).

 

Renginio partneris: Lietuvos istorijos institutas

 

🕓 Renginys vyks birželio 26 d. 16.00 val. Kauno miesto muziejaus Pilies skyriuje, edukacijos erdvėje (Pilies g. 17, II aukštas). Renginys nemokamas.

 

Pristatymo metu bus galima įsigyti knygą leidyklos kaina.

Daugiau renginių

12
14
SUTARTINIŲ VAKARĖLIS
12
16
ŠEIMADIENIS MUZIEJUJE: KALĖDOS
12
19
TAU PASKAITA „PETRAS KORSAKAS: LIETUVIŠKOS GRIMO MOKYKLOS PRADININKAS“
12
20
Y. ISHII KONCERTAS-PASKAITA „JUOZAS GRUODIS IR JO LAIKAI: LIETUVA IR JAPONIJA“

Bendraukime