Kauno miesto muziejus

Gegužės 14 d. 18 val.

Istorikai nenaudoja dalies šaltinių. Vidmanto Valiušaičio knygos pristatymas

Gegužės 14 d. 18 val. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje pristatoma žinomo žurnalisto ir istorijos tyrinėtojo Vidmanto Valiušaičio pasikalbėjimų istorinėmis temomis su Amerikos lietuvių istoriku ir advokatu dr. Augustinu Idzeliu (1942–2018) „Žaros“ leidyklos išleista knyga „Istorikai nenaudoja dalies šaltinių. Dr. Augustinas Idzelis ir Lietuvos okupacijų interpretavimo drama“.

 

„Augustinas turėjo didelį talentą pasakoti. Jo būtum galėjęs klausyti ir klausyti. Negalėdavau atsistebėti, kiek daug mažai žinomų ir istorijos apyvartoje nefigūruojančių detalių jis žinojo! Jo šaltiniai buvo skirtingi, nei Lietuvos istorikams yra įprasta. Nors buvo gimęs Lietuvoje, mokyklą ir universitetus baigė užsienyje. Tačiau jo lietuvių kalba buvo stebėtinai gera: žodinga, išraiškinga, moksliškai preciziška“, – knygos įžanginiame straipsnyje rašo autorius.

 

Esminis skirtumas nuo kai kurių Lietuvos istorijos aiškintojų yra tas, kad dr. A. Idzelis naudoja platesnę faktografinę bazę – ne vien NKVD paliktas tardymo bylas, sovietinių pareigūnų atsiminimus bei liudijimus ir iš viso to plaukiančias šiuolaikinių vertintojų interpretacijas, bet ir Vakarų diplomatų šaltinius bei Vakarų istorikų tyrimus, Amerikos archyvuose saugomus archyvinius duomenis. Reiškinius Lietuvoje dr. A. Idzelis vertina plačiame tarptautiniame kontekste, matydamas juos kaip dalį Europoje vykusių procesų, bet ne vertindamas Lietuvą izoliuotai, be ryšio su tarptautinių įvykių eiga, kaip tai daro kai kurie paviršutiniškai ar vienpusiškai to laikotarpio procesus traktuojantys komentatoriai.

 

Knyga papildyta retais, istorinėje literatūroje mažai arba ir visai nenaudojamais šaltiniais, taip pat keliais paties dr. A. Idzelio straipsniais, praplečiančiais ir patikslinančiais temas, kurios aptariamos minėtuose pokalbiuose. Pagrindinė knygos tema – pirmosios bolševikų ir nacių okupacijų (1940–1945) traktavimo klausimas. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis nuotraukomis ir ano meto spaudos iškarpomis.

 

Knygos pristatyme dalyvaus jos autorius Vidmantas Valiušaitis, prof. Alvydas Butkus ir prof. Jonas Vaičenonis. Renginį moderuos Kęstutis Ignatavičius.

Daugiau renginių

12
14
SUTARTINIŲ VAKARĖLIS
12
16
ŠEIMADIENIS MUZIEJUJE: KALĖDOS
12
19
TAU PASKAITA „PETRAS KORSAKAS: LIETUVIŠKOS GRIMO MOKYKLOS PRADININKAS“
12
20
Y. ISHII KONCERTAS-PASKAITA „JUOZAS GRUODIS IR JO LAIKAI: LIETUVA IR JAPONIJA“

Bendraukime