Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

Balandžio 4 d. 9 val.

Konferencija „Lietuviškos religinės muzikos paveldas“

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius rengia jau ketvirtąją muzikos paveldo tyrimams skirtą mokslinę konferenciją. Šių metų konferencijos tema – „Lietuviškos religinės muzikos paveldas“.

 

Konferencijos data: 2019 metų balandžio 4 d. (ketvirtadienis), 9.00–16.30 val.

Konferencijos vieta: Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius (K. Petrausko g. 31, Kaunas).

 

2019 metais sukanka 150 metų kompozitoriui, vargonininkui, chorvedžiui Juozui Naujaliui. Ketvirtą kartą rengiamoje Lietuvos muzikos paveldo tyrimams skirtoje konferencijoje kviečiame aptarti ir diskutuoti apie lietuviškos religinės muzikos Lietuvoje ir išeivijoje paveldo problemas, tyrimus, aktualijas.

 

PROGRAMA:

8.30–9.15 Registracija

9.15–9.30 Konferencijos atidarymas

9.30–10.00 „Juozo Naujalio muzikinės veiklos reikšmė šiandien“. Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Kauno miesto muziejus

10.00–10.20 „Teodoro Brazio „Choralo mokykla“ XX a. I pusės pasaulinės grigalistikos kontekste“. Dr. Jonas Vilimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

10.20–10.40 „Česlovo Sasnausko Requiem e-moll: kontekstai ir atspindžiai“. Rasa Murauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

10.40–11.00 „Lietuviška religinė muzika XIX a. –XX a. pradžioje: leidiniai“. Aušra Strazdaitė-Ziberkienė, Kauno miesto muziejus, Kauno technologijos universitetas

11.00–11.20 Kavos pertraukėlė

11.20–11.40 Savitųjų ir universaliųjų bruožų sąveika Lietuvos vargonų mene XX a. pirmoje pusėje“. Dr. Eglė Šeduikytė-Korienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

11.40–12.00 „Iš karo metų (1941–1944) muzikinio gyvenimo kontekstų: „Religinės muzikos valandos“. Dr. Vytautė Markeliūnienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

12.00–12.20 „XIX a. requiem rankraščiai Vilniaus bibliotekų fonduose: šaltinių apžvalga“. Dr. Laima Budzinauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

12.20–14.00 Pietų pertrauka

14.00–14.20 „Kompozitorius, vargonininkas Julijonas Sinius“. Janina Stankevičienė, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

14.20–14.40 „Čikagos marijonų muzikinio gyvenimo likučiai“. Dr. Darius Kučinskas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universitetas

14.40–15.00 „Lietuviška psalmodija šiandien: tarp teorijos ir praktikos“. Živilė Tamaševičienė, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

15.00–15.20 „Sakralumo aspektas šių dienų lietuvių kompozitorių kūryboje“. Renata Marcinkutė Lesieur, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Religinės muzikos centras

15.20–15.40 Kavos pertraukėlė

15.40–16.00 „Lauryno Vakario Lopo religinė kūryba“. Dr. Danutė Kalavinskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

16.00–16.20 „Donato Zakaro religinės kūrybos chorui išžvalgymas muzikos kalbos sakralumo požiūriu“. Dr. Linas Balandis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

16.20–16.40 „Šventojo Tėvo vizitas Lietuvoje: Muzikinės programos organizavimas ir įgyvendinimas prieš ir per šv. Mišias su Popiežiumi Pranciškumi Kaune 2018 m. rugsėjo 23 d.“. Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Šv. Mišių su Popiežiumi Pranciškumi meno vadovė ir vyriausioji dirigentė

16.40 Diskusijos ir pašnekesiai

 

Įėjimas – nemokamas.

Daugiau renginių

12
14
SUTARTINIŲ VAKARĖLIS
12
16
ŠEIMADIENIS MUZIEJUJE: KALĖDOS
12
19
TAU PASKAITA „PETRAS KORSAKAS: LIETUVIŠKOS GRIMO MOKYKLOS PRADININKAS“
12
20
Y. ISHII KONCERTAS-PASKAITA „JUOZAS GRUODIS IR JO LAIKAI: LIETUVA IR JAPONIJA“

Bendraukime