Tautinės muzikos skyrius

2022 m. balandžio 4 d. 18–22 val.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ VAKARAS

Ypatingi šio vakaro svečiai – ansamblis „Griežikai“ iš Vilniaus. Ansamblyje smuiku griežia etnomuzikologė, smuikininkė, LMTA docentė dr. Gaila Kirdienė. Gaila yra žymiausia lietuvių liaudies smuiko ir šokių muzikos tyrinėtoja, išleidusi monografiją „Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje“ (2000 m.). Jos iniciatyva Dzūkų smuikavimo tradicija buvo įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą.

 

Bandonija groja Arvydas Kirda, taip pat etnomuzikologas, liaudies muzikantas. Bandonija ir akordeonu Arvydas mokėsi groti iš liaudies muzikantų savo gimtajame Ožkinių kaime Kupiškio r. Arvydas bandonija labai mėgsta groti tango, ir yra vienas geriausių tango atliekančių bandonininkų Lietuvoje. Arvydas dirba muzikos mokytoju ir vadovauja Vilniaus folkloro ansambliams „Gija“ ir „Ritingo“.

 

Taip pat ansamblyje smuikuoja Gailos ir Arvydo dukra Elena Mantvilė, taip pat smuikininkė. Šiuo metu smuiko specialybę Elena studijuoja VDU Menų fakultete.

 

„Griežikai“ šokių vakaro metu gros pietų lietuvių tradicinių šokių programą – senus Seinų, Punsko, Vištyčio, Prienų rajonų šokius, o taip pat atliks keletą tarpukariu į Šelako plokšteles „Kauno orkiestros“ šokių kūrinių.

 

 

Taip pat šokių vakaro metu gros Paparčio klubo muzikantai, ansamblis „Kauno bandonija“ ir kiti.

▪️ 18 val. – šokių „Pranavada“, „Sukčius“, „Angelčikas“, „Kepurėlė“ ir kitų mokymai. Mokys Laura Lukenskienė ir Ramunė Balčiūnienė.

▪️ 19 val. – lietuviškų šokių vakaro pradžia.

 

 

Įėjimas – 1 euras. Bilietus prieš renginį galite įsigyti muziejaus kasoje, adresu L. Zamenhofo g. 12.

 

Renginys vyks 2022 m. balandžio 4 d., pirmadienį, 18 val. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus renginių salėje (L. Zamenhofo g. 4).

 

 

❗ Renginys organizuojamas laikantis visų galiojančių saugumo reikalavimų. Renginio metu rekomenduojama dėvėti FFP2 lygio respiratorius arba medicinines kaukes.

Daugiau renginių

11
28
TAU PASKAITA „LIETUVOS VISUOMENĖ PRIEŠ 100 METŲ: 1923 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMAS“

Bendraukime