Tautinės muzikos skyrius

2023 m. kovo 24–25 d.

TARPTAUTINIS BALTIJOS ŠALIŲ STYGINIŲ INSTRUMENTŲ TYRINĖTOJŲ SIMPOZIUMAS / INTERNATIONAL BALTIC PSALTERY SYMPOSIUM

Jau septynis kartus Kaune nuskambėjo tarptautinis kanklių muzikos festivalis „Kanklės mano rankose“. Jis skirtas senajai lietuvių kankliavimo tradicijai ir šiuolaikinei jos raiškai, kitų šalių styginiams muzikos instrumentams. Šiais metais, kovo 24–25 d., kartu su festivaliu vyksta ir Tarptautinis Baltijos šalių styginių instrumentų tyrinėtojų simpoziumas. Jo programoje – konferencija ir du koncertai. Kaune svečiuosis ryškiausi Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos kanklių ir joms giminingų instrumentų muzikos atlikėjai bei tyrinėtojai.

 

Renginys bus transliuojamas internetu. Renginio kalba – anglų.

 

PROGRAMA:

 

Kovo 24 d. (penktadienis)

9.30–16.30 Konferencija. Styginių skambinamųjų instrumentų rinkiniai ir tyrimai.

18.00–19.30 Kanklių muzikos koncertas.

 

Kovo 25 d. (šeštadienis)

9.30–16.00 Konferencija. Muzikavimo styginiais instrumentais tradicijos.

18.00–19.30 Kanklių muzikos koncertas.

 

Renginys vyks 2023 m. kovo 24–25 d. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus renginių salėje (L. Zamenhofo g. 4). Renginys nemokamas.

 

Projekto partneriai:

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras;

Asociacija Kauno folkloro klubas „Linago“;

Asociacija „Kadujo“;

UAB „Pūkas“;

Prienų r. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras;

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija;

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus;

Lietuvos nacionalinis muziejus;

Biržų krašto muziejus „Sėla“;

Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“;

Estijos folkloro taryba;

Estų kanelių asociacija;

NVO „Skaņumāja“ (Latvija).

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Renginys viešinimo tikslais gali būti fotografuojamas  arba filmuojamas. Jūsų atvykimas į renginį reikš sutikimą, jog muziejus gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

 

DETALI RENGINIO PROGRAMA

 


 

Kanklės Mano Rankose (“Kanklės in My Hands”) is an international festival that is being held for the 7th time in Kaunas. The festival is dedicated to the ancient tradition of playing the kanklės – a Lithuanian plucked string instrument – and its modern expression, as well as to psalteries of other countries. This year, on 24-25 March, the International Baltic Psaltery Symposium will be taking place in conjunction with the festival. The symposium will include a conference and two concerts. The most prominent Lithuanian, Latvian, Estonian and Finnish performers and researchers of kanklės and related instruments will be coming to Kaunas.

 

The event will be broadcast online. The event will be in English.

 

PROGRAMME:

 

24 March (Friday)

9:30-16:30 Conference. Psaltery collections and research

18:00-19:30 Concert of kanklės music.

 

25 March (Saturday)

9:30-16:00 Conference. Traditions of making music with plucked string instruments

18:00-19:30 Concert of kanklės music.

 

The event will take place on 24-25 March 2023 in the Folk Music Branch event hall at Kaunas City Museum (L. Zamenhofo g. 4). The event is free.

 

Project partners:

Kaunas Food Industry and Trade Training Centre

Kaunas Folklore Club Linago

Kadujo

UAB Pūkas

Prienai District Veiveriai Culture and Leisure Centre

Šiauliai Saulius Sondeckis Gymnasium of Arts

Lithuanian Theatre, Music and Cinema Museum

National Museum of Lithuania

Biržai Regional Museum Sėla

Trimitatis National Music Association

The Estonian Folklore Council

The Estonian Kannel Association

NVO Skaņumāja (Latvia)

 

Project funded by the Lithuanian Council for Culture.

 

The event may be photographed/filmed for publicity purposes. Your participation in the event will mean your consent that the museum can process your personal data.

 

DETAILED PROGRAMME OF THE EVENT

Daugiau renginių

12
14
SUTARTINIŲ VAKARĖLIS
12
16
ŠEIMADIENIS MUZIEJUJE: KALĖDOS
12
19
TAU PASKAITA „PETRAS KORSAKAS: LIETUVIŠKOS GRIMO MOKYKLOS PRADININKAS“
12
20
Y. ISHII KONCERTAS-PASKAITA „JUOZAS GRUODIS IR JO LAIKAI: LIETUVA IR JAPONIJA“

Bendraukime