SVARBU: karas Ukrainoje

Важлива інформація для громадян України / Important Information for the Citizens of Ukraine / Svarbi informacija Ukrainos piliečiams

UA:

 

Громадянам України, які рятуються від війни, при прибутті до Литви необхідно мати документи, що посвідчують особу (біометричні паспорти). До українців в Литві застосовується 90-денний безвізовий режим.

Громадянам України, які не мають чинних закордонних паспортів, національні візи не видаються, але приймаються заяви на надання тимчасового проживання з гуманітарних міркувань.

Для прийому та розміщення дітей українців (без супроводу дорослих) необхідно звертатися до Служби захисту прав дітей за цілодобово діючим тел. +370 523 68530.

Насамперед українців закликають заповнити анкету біженця, який рятується від війни, щодо надання допомоги на сайті www.stipruskartu.lt.

 

Після перетину кордону Литовської Республіки:

• Якщо Ви не маєте де зупинитися, спочатку необхідно звертатися до координаційного центру в м. Алітусі (адреса – Pramonės g. 1B) (вул. Прамонєс, 1Б):

• цілодобова реєстрація,

 • надання детальної інформації про можливі варіанти притулку,
 • тимчасове розміщення та перенаправлення на довгострокове проживання в муніципалітетах,
 • роздача харчових пайків,
 • надання базової медичної допомоги.

• Якщо Ви плануєте проживати у родичів чи знайомих, які знаходяться у Литві, Ви можете звертатися безпосередньо до будь-якого відділення Департаменту міграції (в робочі часи). Реєстрація в м. Каунасі здійснюється за адресою: Juozapavičiaus pr. 57 (просп. А. Юозапавічяус, 57):

 • по понеділках з 7:30 до 18:30 год.,
 • по вівторках-четвергах з 7:30 до 16:30 год.,
 • по п’ятницях з 7:30 до 15:15 год.

Після оформлення необхідних документів громадянам України видаватимуть тимчасові посвідки на проживання в Литві або національну візу. Тривалість – один рік.

Реєстрація обов’язкова – під час реєстрації будуть розпочаті процедури, які забезпечать соціальні гарантії для українців, що зупиняються у Литві.

 

Актуальні контакти та посилання:

• При виникненні додаткових запитань кожного робочого дня та у вихідні дні з 7:30 до 21:00 год. Ви можете звертатися на гарячу лінію Департаменту міграції: +370 527 17112. Також електронною поштою: info@migracija.gov.lt.

• Каунаська гаряча лінія щодо надання допомоги в місті: +370 661 69345.

• Щодо організації навчання українських дітей у дитячих садках та школах Каунаса: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

•  Надання інформації про українців або їхні групи, які прибувають до Литви: +370 692 59977. Це допоможе турбуватися про швидке надання інформації та допомоги.

•  Надання інформації про осіб, які не пройшли процедури реєстрації: berta.didike@migracija.gov.lt, із зазначенням адреси та приміщення, в яких заселяють осіб, їх імена та прізвища.

•  Департамент міграції (www.migracija.lt) постійно оновлює інформацію в Інтернеті про процедури міграції, які застосовуються по відношенню до громадян України та відповідає на часто поширені запитання.

 

Більше інформації


EN:

 

It is important for the citizens of Ukraine fleeing the war to have personal identification documents (biometric passports) when they arrive in Lithuania. A visa-free regime is applied in Lithuania for a period of 90 days.

National visas are not issued to the citizens of Ukraine who do not have a valid foreign passport, but applications for a temporary residence permit due to humanitarian reasons are accepted.

State Child Rights Protection and Adoption Service must be contacted regarding the reception and accommodation of Ukrainian children (without accompanying adults) by telephone +370 523 68530 operating 24/7.

First of all, the citizens of Ukraine are urged to fill in the war refugee application for assistance on the website www.stipruskartu.lt.

 

After Crossing the Border of the Republic of Lithuania:

•  In case you do not have a place for accommodation, first of all, go to Coordination Centre in Alytus (address: Pramonės Street 1B):

 • registration is executed 24-hours a day,
 • detailed information on asylum opportunities is provided,
 • temporary accommodation and redirection to longer-term accommodation sites in municipalities,
 • food rations are distributed,
 • basic medical care is provided.

•  In case you plan to stay with relatives or acquaintances in Lithuania, you can go directly to any subdivision of the Migration Department during their working hours. In Kaunas registration is performed at A. Juozapavičiaus Avenue 57:

 • Monday 7.30 – 18.30,
 • Tuesday – Thursday 7.30 – 16.30,
 • Friday 7.30 – 15.15.

After completing the necessary documents, the citizens of Ukraine will be issued temporary residence permits in Lithuania or a national visa. Validity term – one year.

Registration is required – during it, procedures will be initiated that ensure social guarantees for the citizens of Ukraine staying in Lithuania.

 

Relevant Contacts and Links:

• In case you have additional questions, you can contact the hotline of Migration Department every working day and on weekends from 7.30 to 21.00 by telephone +370 527 17112 also by e-mail info@migracija.gov.lt.

•  Kaunas hotline regarding provision of assistance in Kaunas city: +370 661 69345.

•  Provision of information about children’s education in kindergartens and schools of Kaunas: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

•  Provision of information about single persons or groups of the citizens of Ukraine arriving in Lithuania: +370 692 59977. It will enable to provide information and assistance more quickly and efficiently.

•  Provision of information about persons, who have not yet commenced registration procedures: berta.didike@migracija.gov.lt. Requests must indicate the address and at what premises the persons have been accommodated, the names and surnames of the persons.

•  Migration Department online (migracija.lt) regularly updates the information about the migration procedures applied to the citizens of Ukraine and provides answers to the frequently asked questions.

 

More information


LT:

 

Nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, atvykstant į Lietuvą, svarbu turėti asmens dokumentus (biometrinius asmens pasus). Lietuvoje taikomas 90 dienų bevizis režimas.

Ukrainos piliečiams, neturintiems galiojančių užsienio pasų, nacionalinės vizos neišduodamos, tačiau priimami prašymai suteikti leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių.

Dėl ukrainiečių vaikų (be suaugusiųjų palydos) priėmimo ir apgyvendinimo būtina kontaktuoti su Vaiko teisių apsaugos tarnyba visą parą veikiančiu tel. +370 523 68530.

Ukrainiečiai pirmiausia raginami užpildyti karo pabėgėlio anketą dėl pagalbos suteikimo svetainėje www.stipruskartu.lt.

 

Kirtus Lietuvos Respublikos sieną:

•  Jeigu neturite, kur apsistoti, pirmiausia vykite į koordinavimo centrą Alytaus mieste (adresas – Pramonės g. 1B):

 • visą parą vykdoma registracija,
 • teikiama išsami informacija apie prieglobsčio galimybes,
 • laikinas apgyvendinimas ir nukreipimas į ilgesnio apgyvendinimo vietas savivaldybėse,
 • dalinami maisto daviniai,
 • teikiama pagrindinė medicininė pagalba.

•  Jeigu esate numatę vietą apsigyventi pas Lietuvoje esančius artimuosius ar pažįstamus, galite vykti tiesiai į bet kurį Migracijos departamento skyrių darbo valandomis. Kauno mieste registracija vykdoma A. Juozapavičiaus pr. 57:

 • pirmadieniais 7.30–18.30,
 • antradieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30,
 • penktadieniais 7.30–15.15.

Sutvarkius būtinuosius dokumentus, Ukrainos piliečiams bus išduodami leidimai laikinai gyventi Lietuvoje arba nacionalinė viza. Trukmė – vieneri metai.

Registracija būtina – jos metu pradedamos procedūros, kurios užtikrins socialines garantijas Lietuvoje apsistojusiems ukrainiečiams.

 

Aktualūs kontaktai ir nuorodos:

• Kilus papildomų klausimų, kiekvieną darbo dieną ir savaitgaliais nuo 7.30 iki 21.00 val. galima kreiptis į Migracijos departamento karštąją liniją: +370 527 17112. Taip pat el. paštu info@migracija.gov.lt.

• Kauno karštoji linija dėl pagalbos suteikimo mieste: +370 661 69345.

• Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo organizavimo Kauno miesto darželiuose ir mokyklose: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

• Informacijos teikimas apie į Lietuvą atvykstančius ukrainiečius ar jų grupes: +370 692 59977. Tai padės operatyviau pasirūpinti informacijos ir pagalbos suteikimu.

• Informacijos teikimas apie asmenis, kurie nepraėjo registracijos procedūrų: berta.didike@migracija.gov.ltnurodant, kokiu adresu ir kokiose patalpose apgyvendinti asmenys, jų vardus ir pavardes.

• Migracijos departamentas internete (www.migracija.lt) nuolat atnaujina informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras ir atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.

• Aktuali informacija gyventojams dėl civilinės saugos: https://www.lt72.lt/

 

Daugiau informacijos

 

Kauno miesto savivaldybės informacija

Каунаський міський музей – Українцям! / Kaunas City Museum for the People of Ukraine / Kauno miesto muziejus – Ukrainos žmonėms

UA:

 

Запрошуємо всіх українців безкоштовно відвідати музей, взяти участь в екскурсіях, просвітницьких заходах та подіях. Громадянам України, які покажуть у касі документи, що посвідчують особу, надаватимуть ці послуги безкоштовно.

 

ВІДДІЛ ЗАМОК

Pilies вул. 17, LT-44275 Kaunas

тел. +370 687 55 263, ел. п. pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

з 1 вересня до 31 травня

вівторок-п’ятниця 10:00-18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

з 1 червня до 31 серпня

вівторок-субота 10:00-18:00 год.

неділя з 10:00 до 16:00 год.

 

ВІДДІЛ НАРОДНОЇ МУЗИКИ

L. Zamenhofo вул. 12, LT-44287 Kaunas

тел. +370 694 20 643, ел. п. tm.kasa@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

вівторок-п’ятниця 10:00-18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

 

ВІДДІЛ МІКАСА і КІПРАСА ПЕТРАУСКАСІВ

K. Petrausko вул. 31, LT-44162 Kaunas

тел. +370 696 75 737, ел. п. mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

вівторок-п’ятниця з 10:00 до 18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

 

ВІДДІЛ ЮОЗАСА ГРУОДІСА

Salako вул. 18, LT-44136 Kaunas

тел. +370611 62 789, ел. п. d.pukyte@kaunomuziejus.lt

Графік роботи:

вівторок-п’ятниця з 10:00 до 18:00 год.

субота з 10:00 до 17:00 год.

 

Музей (усі його відділення) не працює в понеділок і святкові дні (у передсвятковий день закривається на годину раніше), крім 16 лютого, 11 березня і 6 липня. В останній вівторок кожного місяця з 10.00 до 12.00 год. – музейний санітарний день.


EN:

 

All Ukrainians are invited to visit the museum and participate in excursions, educational activities and events free of charge. These services will be provided free of charge to all Ukrainian citizens who present their identity documents at the box office.

 

KAUNAS CASTLE

Pilies st. 17, LT-44275 Kaunas

Telephone: +370 687 55 263, E-mail: pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Opening times:

from 1 September until 31 May

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

from 1 June until 31 August

Tuesday to Saturday 10:00-18:00

Sundays 10:00-16:00

 

FOLK MUSIC BRANCH

L. Zamenhofas st. 12, LT-44287 Kaunas

Telephone: +370 694 20 643, E-mail: tm.kasa@kaunomuziejus.lt

Opening times:

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

 

MIKAS AND KIPRAS PETRAUSKAS HOUSE

K. Petrauskas st. 31, LT-44162 Kaunas

Telephone: +370 696 75 737, E-mail: mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Opening times:

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

 

JUOZAS GRUODIS HOUSE

Salako g. 18, LT-44136 Kaunas

Telephone: +370 611 62 789, E-mail: d.pukyte@kaunomuziejus.lt

Opening times:

Tuesday to Friday 10:00-18:00

Saturdays 10:00-17:00

 

We are closed on Mondays and on public holidays (note that on days immediately preceding a public holiday we also close an hour earlier), except for on 16 February, 11 March, and 6 July. On the last Tuesday of each month, the Museum is closed for cleaning and maintenance between 10:00-12:00.

 


LT:

 

Kviečiame visus ukrainiečius lankytis muziejuje, dalyvauti ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose bei renginiuose nemokamai. Šios paslaugos bus suteikiamos neimant mokesčio visiems Ukrainos piliečiams, kasoje pateikusiems asmens tapatybės dokumentus.

 

Pilies skyrius

Pilies g. 17, LT-44275 Kaunas

tel. +370 687 55 263, el. p. pilis.kasa@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

antradieniais–šeštadieniais 10.00–18.00 val.

sekmadieniais 10.00–16.00 val.

 

Tautinės muzikos skyrius

L. Zamenhofo g. 12, LT-44287 Kaunas

tel. +370 694 20 643, el. p. tm.kasa@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

 

Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

K. Petrausko g. 31, LT-44162 Kaunas

tel. +370 696 75 737, el. p. mkp.kasa@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.;

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

 

Juozo Gruodžio skyrius

Salako g. 18, LT-44136 Kaunas

tel. +370 611 62 789, el. p. d.pukyte@kaunomuziejus.lt

Darbo laikas:

antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00 val.;

šeštadieniais 10.00–17.00 val.

 

Nedirbame pirmadieniais bei valstybinių švenčių dienomis (dieną prieš valstybinę šventę taip pat užsidarome valanda anksčiau), išskyrus vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 d. Paskutinį mėnesio antradienį nuo 10 iki 12 val. – muziejaus sanitarinė diena.

Norintiems padėti Ukrainai

Finansinė parama:

 • • Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms: bank.gov.ua/
 • • Humanitarinių, pirmosios pagalbos ir kitų būtinųjų priemonių pirkimui nuo agresoriaus bėgantiems ukrainiečiams: www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai
 • • Nevyriausybinės organizacijos „Blue / Yellow“ pagalba Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir savanoriams, kovojantiems su agresoriais iš Rusijos ir Baltarusijos: www.blue-yellow.lt/
 • • Ukrainos teritorinės gynybos ir ginkluotosioms pajėgoms Lucko teritorijoje:

Gavėjas: Municipal Utility Enterprise „Lutskvodokanal“
43010, Volyn region, Lutsk, Dubnivska st., 26
Sąskaita: UA503223130000026005000049784
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: CHARITABLE CONTRIBUTIONS

 • • Kaune apsistojusiems karo pabėgėliams:

Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
LT594010042500388593
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: PARAMA UKRAINAI.

 

Apgyvendinimas, pavežėjimas ir maitinimas:

 • • Gyventojai, savo namuose, butuose, sodybose ar kambariuose galintys priimti ukrainiečius arba teikti pavėžėjimo paslaugą nuo Ukrainos-Lenkijos pasienio į Lietuvą: stipruskartu.lt/lt/
 • • Verslo atstovai, galintys pasiūlyti dideles patalpas karo pabėgėlių apgyvendinimui, prisidėti lovomis, čiužiniais, nemokamai maitinti savo įstaigose ar pasiūlyti darbo vietas: ukraina@kaunas.lt arba 8 616 45772
 • • Parama maisto produktais: www.maistobankas.lt/

 

Savanorystė:

 

Gyvūnų priegblobstis:

 

Aktualūs kontaktai ir nuorodos:

 • • Konsultacijos dėl Kaune teikiamos pagalbos ukrainiečiams: +370 661 69345
 • • Informacijos teikimas apie į Lietuvą atvykstančius ukrainiečius ar jų grupes: +370 692 59977. Tai padės operatyviau pasirūpinti informacijos ir pagalbos suteikimu.
 • • Informacijos teikimas apie asmenis, kurie nepraėjo registracijos procedūrų: berta.didike@migracija.gov.lt, nurodant, kokiu adresu ir kokiose patalpose apgyvendinti asmenys, jų vardus ir pavardes.
 • • Migracijos departamentas internete (www.migracija.lt) nuolat atnaujina informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras ir atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.
 • • Aktuali informacija gyventojams dėl civilinės saugos: www.lt72.lt/ ir kam.lt/lt/katurimezinoti.html

 

Kauno miesto savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus informacija

Ką reikia žinoti apie dezinformaciją

Dezinformacijos tipai:

 • • Netikrų naujienų srautas. Tai – klaidinančios, melagingos naujienos (angl. fake news), platinamos masinėse ir socialinėse medijose. Netikros naujienos klaidina visuomenę, veikia nuostatas, ekonominius, politinius, gyvenimo būdo pasirinkimus, kelia grėsmę asmens ar organizacijos reputacijai. Pastaruoju metu vis dažniau naudojamos giluminės klastotės (angl. deep fake), kuriose pakeičiami nuotraukose ar vaizdo įrašuose esantys veidai, taip suklastojant aukštų pareigūnų kalbas ir pan.
 • • Suaktyvėję „troliai“ socialiniuose tinkluose.  „Troliai“ ypač aktyvūs komentarų skiltyse skleidžiant netikras naujienas. „Trolis“ prisijungia prie jau susiformavusios bendruomenės (pvz. Facebook naujienų grupėje) ir skelbia kurstančias, grubias ar įžeidžiančias žinutes, siekdamas išprovokuoti ar sukiršinti kitus bendruomenės narius, nutraukti normalią diskusijų eigą. Tai gali daryti ir „botas“ – automatizuotai internete žmogų imituojanti kompiuterio programa, su kuria galima kalbėtis.

 

Taisyklės ir patarimai, kaip išvengti dezinformacijos:

 • • Stebėkite saugios ir patikimos informacijos šaltinius – nacionalinį transliuotoją, pripažintus portalus, tarptautinę žiniasklaidą (Reuters, BBC, CNN, Al Jazeera ir kt.). Visada naudinga sekti kelis skirtingus kanalus.
 • • Venkite oficialių Rusijos Federacijos ir Baltarusijos kanalų (socialinių tinklų paskyros, tinklapiai) skleidžiamų naujienų.
 • • Stebėkite, ar informacija paremta aiškiais šaltiniais (ieškokite pagal raktinius žodžius, pasirinkite rezultatų rikiavimą per pastarąją valandą ar pastarąsias 24 val.).
 • • Sekite oficialias socialinių tinklų paskyras (ambasados, Užsienio reikalų ministerijos, kitos valstybinės institucijos ir jų vadovai).
 • • Apsisaugokite nuo „trolių“ socialiniuose tinkluose (atkreipkite dėmesį į tai, kiek profilis turi sekėjų, kada sukurta anketa). Pamatę įtartiną paskyrą, praneškite apie tai socialiniam tinklui.
 • • Dalykitės informacija iš patikimų šaltinių. Skleiskite žinią apie vykstančius procesus, nepaisydami to, kad naujiena jau kartojasi. Svarbu dalytis tik patikrinta informacija.
 • • Susidūrę su netikra informacija, ja nesidalykite net su prierašu, kad tai – dezinformacija. Praneškite apie tai institucijoms.
 • • Patarkite artimiesiems, kokias naujienas ir kur skaityti, paskatinkite atsisakyti rusiškų kanalų.
 • • Norėdami paremti įsitikinkite, kad remiate oficialius ir patikimus fondus.

 

Skaitant naujienas būtina atkreipti dėmesį:

 • • Paklauskite savęs: ar šiame šaltinyje tikrai netrūksta įrodymų ir analizės? Iš kurios pusės perspektyvos naujiena pateikiama? Galbūt naujienos net nėra, tik bandoma manipuliuoti?
 • • Pamatę naujieną su sensacinga antrašte (ypač iš valstybinių institucijų), patikrinkite, ką praneša kiti šaltiniai, naujienų portalai, atkreipkite dėmesį  į tinklapio adresą.
 • • Prieš dalydamiesi naujiena, ją perskaitykite. Paieškokite kitų šaltinių ir nuomonių šiuo klausimu.
 • • Atpažinkite interesus. Stenkitės suprasti, kokių motyvų skatinamas vienas ar kitas asmuo, viena ar kita žiniasklaidos priemonė skelbia informaciją, pagalvokite, ar ji nėra šališka.
 • • Patikrinkite pateikiamas nuorodas, ar ten skelbiama informacija yra susijusi su naujiena.
 • • Pasidomėkite naujienos autoriumi, ar žurnalistas dirba patikimose žiniasklaidos priemonėse, kiek ir kokių sekėjų turi socialiniuose tinkluose.
 • • Patikrinkite naujienos datą, ar ji tikrai aktuali.
 • • Įsitikinkite pateikiamos vaizdinės medžiagos originalumu – šiuo metu itin paprasta falsifikuoti nuotraukas ar net vaizdo įrašus.

 

Daugiau apie dezinformaciją, melą ir propagandą socialiniuose tinkluose skaitykite https://www.ltka.eu/aktualija/7882/

Kreipimasis į muziejininkus

Kartu su Lietuvos muziejų asociacija (LMA) kreipiamės į kiekvieną Lietuvos muziejų ir jo bendruomenę Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdoje ir skatiname imtis veiksmų, kuriais būtų aiškiai išreikšta pozicija, skatinamas pilietinis įsitraukimas bei sąmoningumas. Ypatingai svarbu prisidėti prie pagalbos Ukrainai ir skleisti žinią apie Rusijos ir Baltarusijos pajėgų veiksmus, kad ji pasiektų propagandos veikiamus ir tikros informacijos negaunančius šių valstybių piliečius, taip pat – Vakarų visuomenes.

 

Veiksmai, kurių gali imtis kiekvienas muziejus ir muziejininkas:

– Nedviprasmiškai išreikšti savo poziciją ir palaikymą Ukrainai, tam panaudojant ne tik verbalines, bet ir vizualines priemones (pvz.: apšviečiant muziejų fasadus). Svarbu atkreipti ir kitų valstybių dėmesį, todėl siūloma išversti aktualų turinį į rusų, anglų ir kitas kalbas. Socialiniuose tinkluose naudoti #StandWithUkraine ir kitas palaikymo grotažymes.

– Dalytis Lietuvos muziejų asociacijos ir ICOM Lietuva oficialiu kreipimusi į regiono šalių muziejų organizacijų atstovus, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) bei Europos muziejų organizacijų tinklo (NEMO) vadovybes dėl situacijos Ukrainoje. Informuoti tarptautinius partnerius, skatinti palaikymą.

– nemokamą muziejų ekspozicijų lankymą ir (arba) paslaugų suteikimą ukrainiečiams.

– Atkreipti visų muziejų renginių dalyvių dėmesį į karą Ukrainoje, primenant, kad tai karas prieš visą civilizuotą pasaulį, laisvę ir tiesą. Ukraina kovoja už mus visus.

– Dalytis bendradarbiavimo su Ukrainos institucijomis, mokslininkais ir menininkais patirtimis, savo muziejuose saugomu bendru kultūros paveldu, atkreipdami dėmesį į šią turtingą savo istorija ir kultūra Europos valstybę.

– Dalytis informacija apie įvairias iniciatyvas, prie kurių galima prisidėti renkant ir skiriant paramą bei kovojant su dezinformacija.

– Dalytis Ukrainos muziejų ir kūrėjų žinutėmis, kreipimaisis bei kūriniais, kuriuos jie skelbia savo socialiniuose tinkluose.

– Apsvarstyti turimų patalpų panaudojimą Ukrainos kultūros lauko ar kitų sričių žmonių apgyvendinimui ir veiklai. Jei vykdote rezidencijų programas – pasidalinkime kvietimu su ukrainiečiais. Pagalvokime apie galimas atvykusiųjų integracijos priemones.

– Pasitelkti kūrybiškumą – organizuokime veiklas, atliepdami dabartinius savo lankytojų poreikius (paskaitas apie emocinę sveikatą; dirbtuves, kurių metų būtų gaminami plakatai ir kitos priemonės protestams ir kt.). Stenkimės į savo veiklas kuo aktyviau įtraukti ukrainiečius, kurie turėjo palikti savo namus Ukrainoje ir rado prieglobstį Lietuvoje.

– Telkti muziejų bendruomenes bendroms savanorystės veikloms, naudoti vidinius komunikacinius kanalus, kurie reikalingi ne tik bendram veiksmui organizuoti, bet ir vienas kitą šiuo laiku įkvėpti, nuraminti ir palaikyti. Parodykime, kad esame vieningi!

 

Pasiūlymų sąrašas nėra baigtinis. Kviečiame dalytis tiek idėjomis, tiek ir gerosiomis praktikomis ir pavyzdžiais – jų jau matome daugybę! Kartu esame didžiulė jėga. Slava Ukraini!

 

LMA taip pat gali išplatinti žinutes anglų k. užsienio muziejams ir partneriams Ukrainoje, su kuriais bendradarbiauja Lietuvos muziejai ir taip parodyti palaikymą. Prašome el. paštu (nurodyti) pateikti (arba užpildyti sąrašą) užsienio muziejų kontaktus – el. paštus. Taip pat rekomenduojame susipažinti su Mobilizacijos departamento prie KAM skelbiama informacija apie krizių valdymą, civilinę saugą ir pilietinį pasipriešinimą.

 

PRIDEDAMA:

 1. 2022-02-24 LMA kreipimasis į Ukrainos visuomenę, muziejų bendruomenes;
 2. 2022-03-01 LMA ir ICOM Lietuva oficialus laiškas regiono šalių muziejų organizacijų atstovams ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) bei Europos muziejų organizacijų tinklo (NEMO) vadovybėms.

 

Lietuvos muziejų asociacijos informacija

į viršų

Bendraukime