TAUTINĖS MUZIKOS SKYRIUJE KURIAMA INTERAKTYVI ŠOKIŲ IR KAPELOS ERDVĖ

2022 m. Kauno miesto muziejus vykdo projektą „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“  (vadovė dr. Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė), kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui skirta 30 000 Eur.

 

Pagrindinis projekto tikslas – įrengti vaikams, jaunimui ir šeimoms patrauklią interaktyvią erdvę, kurioje inovatyviomis priemonėmis bus populiarinamas lietuvių folkloras – tradiciniai šokiai ir muzika. Projektu siekiama keisti dažnai skeptišką visuomenės, ypač jaunimo, požiūrį į liaudies kultūrą kaip į sustabarėjusį reiškinį bei skatinti susidomėjimą ir pasididžiavimą lietuvių liaudies muzikiniu paveldu. Interaktyvi erdvė ne tik sudomins lankytojus tradicine muzika ir šokiais, bet ir paskatins įsitraukti į tradicijų tąsą bei puoselėjimą šiuolaikiniame kontekste. Projekto pagrindu bus parengtas edukacinis užsiėmimas, praplėsiantis lankytojų žinias bei „auginsiantis” tradiciniu šokiu besidominčią ir šokius puoselėjančią bendruomenę.

 

Projekto partneriai:

Asociacija „Kauno muzikos klubas Bandonija“

Asociacija „Kauno miesto negaliųjų draugija“

BĮ Kauno rajono Babtų kultūros centras (Vandžiogalos tradicinė kapela „Griežlė“)

Draugija „Tradicinių šokių draugija“

UAB „Diena Media News“ („Kauno diena“)

Všį „Kaunas IN“

 

į viršų

Bendraukime