VIVE LA FRANCE! KUNIGAIKŠTYTĖS OGINSKYTĖS IR JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Prancūzijos ir ypač Paryžiaus vardas dažnas Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus fonduose – juk Paryžiuje 1926 m. K. Petrausko kūrybinės veiklos jubiliejui buvo siūti R. Wagnerio op. „Lohengrinas“ kostiumai, Prancūzijoje Valstybės teatro solistai tobulinosi ir poilsiavo. Fonduose gausu jų studijas ir poilsį liudijančių fotografijų, laiškų, programų, gaidų ir knygų. Tarp prancūziškų eksponatų – ir įvairios XVIII–XIX a. dvarų gaidos, muziejui perduotos iš KPI, buvusios VDU, bibliotekos, į kurią pateko iš Lietuvos centrinio knygyno, Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu kaupusio leidinius ir rankraščius iš nusavintų, apleistų dvarų bei buvusių carinių institucijų bibliotekas.

 

Prancūzija Europoje įsitvirtino kaip kultūros, meno, tolerancijos ir laisvos dvasios šalis, o 1830–1831 ir 1863 metų sukilėliams – kaip valstybė, supratusi laisvės trokštančias lietuvių, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių tautas.

 

Ši istorija apie gaidas, susijusias su kunigaikščio, politiko ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) paveldu Kauno miesto muziejaus fonduose. Apie vieną rankraštį, gaidas, dedikuotas kunigaikštytei Oginskytei, anksčiau rašėme Muziejaus trečiadienio rubrikoje.

 

J. J. Ruseau. Operos „Le devin du village“ partitūra. Paryžius, XIX a. I pusė. Dedikuota princesėms Oginskaitėms. Kauno miesto muziejaus fondai

 

Šios, kaip knyga išleistos, gaidos yra prancūzų filosofo, enciklopedisto, kompozitoriaus ir muzikologo Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) vienaveiksmės operos „Le devin du village“ („Kaimo burtininkas“, 1752), partitūra styginių kvartetui ir balsams, išleista Paryžiuje, Victor Dufaut ir Brutus Dubois leidykloje. Leidinys nedatuotas, tačiau pagal leidyklos veiklos metus galima numanyti, jog išleistas 1810–1842 metais.

 

Nors leidinio visus išsilaikęs kone idealiai, viršelis buvo sudrėkęs, ir būtent sudrėkimo dėmės neleidžia tiksliai įskaityti dedikacijos. Dalis jos aiški – leidinys buvo padovanotas „jų ekscelencijoms princesėms Oginskytėms“, tačiau dovanotojas kol kas nenustatytas.

 

Dovanojimo įraše minimos princesės Oginskos galėtų būti Mykolo Kleopo Oginskio dukros Amelija Oginskytė-Zaluska (1803–1858) ir Ema Oginskytė-Bžostovska (1810–1871), kurios nuo mažens keliavo su tėvais, muzikavo, kūrė muziką.

 

Opera „Le devin du village“ išgarsino J. J. Rousseau kaip kompozitorių. Prancūzijos repertuare ji išsilaikė apie 60 metų, buvo atliekama Ludviko XVI ir Marijos Antuanetės vestuvių metu.

 

Tai dar ne visa knygos istorija! Joje muziejininkai rado daugybę metų saugiai gulėjusį natų popieriaus lapelį su užrašyta melodija ir tekstu po natomis vienoje pusėje ir keturiais posmeliais kitoje pusėje. Tekstas prancūzų kalba, patriotinis, o kartu melancholiškas. Deja, melodija nepasirašyta, jos ir teksto autorius kol kas nenustatytas.

 

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

 

Lapelis, rastas J. J. Ruseau op. „Le devin du village“ partitūroje, viena pusė. Kauno miesto muziejaus fondai

Lapelis, rastas J. J. Ruseau op. „Le devin du village“ partitūroje, kita pusė. Kauno miesto muziejaus fondai

į viršų

Bendraukime