Trumpa akimirka – ilga istorija: M. Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ reikšmė Kauno miesto ikonografijai

2021 m. Kauno miesto muziejus vykdė projektą „Trumpa akimirka – ilga istorija: M. Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ reikšmė Kauno miesto ikonografijai“ (vadovė – Sigita Žemaitytė-Strazdė), kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 4 900 Eur, bendras projekto biudžetas – 5 629,10 Eur.

 

Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti Martyno Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ („Widok Kowna“) menines savybes, meninę-istorinę reikšmę ir aktualizuoti jo vietą Kauno ikonografijos kontekste, menotyrine medžiaga papildant rengiamos parodos ir su ja susijusio leidinio koncepciją bei turinį.

 

Nepaisant didelės M. Zaleskio darbų reikšmės buvusios Abiejų Tautų Respublikos dailės istorijai, jo asmenybė, kūrybinis palikimas ir santykis su Lietuva nebuvo pakankamai moksliškai atskleisti. Stinga mokslinių ir mokslo populiarinimo tekstų, informacijos apie visavertį dalyvavimą kultūrinio gyvenimo diskurse. Informacija tebuvo daugiau enciklopedinio pobūdžio, neatliepianti visų svarbių su menininko kūrybiniu keliu susijusių klausimų, ypač, jei kalbėtume apie jo ryšį su Lietuva. Šio projekto metu siekta užpildyti baltas M. Zaleskio kūrybinės biografijos dėmes, ypač susijusias su Kaunu, ir įlieti jo kūrybinį palikimą į platesnį visuomeninį diskursą.

 

Tyrimo metu aiškintasi M. Zaleskio biografija, jo kilmė, karjera, santykis su Lenkijos dailininkais bei ryšiai su Lietuva, Kaunu ir kaip tai atsiskleidė jo kūrybiniame kelyje. Didelis dėmesys skirtas paveikslo „Kauno vaizdas“ detalių, meninės ir istorinės vertės analizavimui, bendram Kauno vaizdavimo XIX a. dailės kūriniuose konteksto atskleidimui. Tyrėjų istoriko Domo Boguševičiaus ir menotyrininkės dr. Rūtos Janonienės tandemas sėkmingai suderino meno ir visuomenės istorijos tyrimų rezultatus ir taip sukūrė platų dailininko ir jo gyventos aplinkos bei to laikotarpio Kauno vaizdą.

 

Vykdant projektą parengta pirminė parodos koncepcija ir parodą lydėsiančio katalogo tekstai. Su projekto rezultatais visuomenė galės susipažinti atidarius parodą.

 

Rengiant koncepciją ir siekiant būsima paroda atliepti plataus lankytojų rato lūkesčius, konsultuotasi su išorės ekspertais: edukacinių elementų ir programų muziejuose kūrėja Gintare Černiauskaite, VDU Istorijos katedros prof. Vaida Kamuntavičiene, Lietuvos aklųjų bibliotekos Informacinių išteklių skyriaus vadove Dalia Balčytyte.

 

 

į viršų

Bendraukime