Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Eksponatų rinkiniai

Kauno miesto muziejaus rinkiniai formavosi kartu su muziejaus kūrimosi istorija. 2007 m. buvo pradėtas formuoti Kauno miesto istorijos rinkinys. Vėliau muziejaus fondus papildė Tautinės muzikos bei M. ir K. Petrauskų padalinių rinkiniai, buvo suformuotas Archeologijos radinių rinkinys.

Eksponatų rinkinių platforma

Eksponatų paiešką kviečiame vykdyti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje.

Eksponatai
projektams

Norėdami rengiamame projekte panaudoti Kauno miesto muziejuje saugomo(-ų) eksponato(-ų) didelių parametrų skaitmeninį(-ius) vaizdą(-us), kviečiame užpildyti prašymą pateikti Kauno miesto muziejuje saugomų eksponatų didelius skaitmeninius vaizdus.

Muziejaus fondai

Muziejaus fondai atviri tiems, kurie nori susipažinti ir tyrinėti rinkinius, iš anksto suderinus šiuos mokslinius vizitus.

Dėl vizito kviečiame susisiekti el. paštu j.adomaitiene@kaunomuziejus.lt.

Kauno miesto muziejaus rinkiniai

Eksponatu rinkiniai: bažnyčios maketo nuotrauka

Kauno miesto istorijos rinkinys

Kauno miesto istorijas pasakojantis rinkinys pradėtas kaupti 2007 m. Rinkinį sudaro įvairios eksponatų grupės: fotografijos, dokumentai, spaudiniai, memorialiniai daiktai, buities daiktai, ryšių istorijos, meno kūriniai, filatelija, numizmatika, ikonografija, epistolika, knygos. Sukaupti eksponatai atspindi Kauno miesto ir jo apylinkių raidą iki šių dienų, atskirus miesto laikotarpius, asmenybes.

M. ir K. Petrauskų namų rinkinys

Rinkinys pradėtas kaupti 1970 m. Jis orientuotas į lietuvių profesionaliosios muzikos svarbių įvykių ir asmenybių palikimo kaupimą. Rinkinio eksponatai skirstomi į atskiras grupes: raštijos, gaidų ir plokštelių, fotografijų, dailės ir memorialinių daiktų. Rinkinyje saugomas vertingas lietuvių profesionaliosios muzikos svarbių įvykių ir asmenybių palikimas: Lietuvos ir glaudžiai su Lietuvos profesionalia muzika susijusių asmenybių; Kauno miesto profesionaliosios muzikos įstaigų ir kolektyvų; Dainų švenčių ir kitų renginių.

Eksponatu rinkiniai: memorialinio daikto nuotrauka
Tautinės muzikos muziejaus rinkinys

Tautinės muzikos muziejaus rinkinys

Tautinės muzikos skyriaus pirmieji rinkiniai pradėti kaupti 1969 m., šiuo metu skyriuje sukaupta daugiau kaip 10 000 vienetų eksponatų. Rinkinys sukomplektuotas atsižvelgiant į šiuos muzikavimą atspindinčius aspektus: lietuvių tradicinė ir profesionalioji muzika, muzikos instrumentai, įvairios neprofesionalios muzikavimo apraiškos; muzikavimo socialiniu – istoriniu aspektu, lietuvių muzikavimas tremtyje, išeivijoje; personaliniu aspektu: muzikantai, folkloro rinkėjai, tyrinėtojai; technologiniu ir instrumentų modifikavimo istorijos aspektu; muzikavimo tradicijų perdavimo ir edukaciniu aspektu; lietuvių tautinės muzikos ir folklorizmo apraiškų šiuolaikinėje visuomenėje aspektu ir kitais.

Archeologijos radinių rinkinys

Kauno miesto muziejuje archeologiniai radiniai pradėti kaupti nuo 2012 metų. Per šį laiką muziejaus fondai pasipildė beveik 4 000 archeologinių radinių, atspindinčių Kauno miesto ir jo apylinkių raidą nuo seniausių laikų iki XIX a. Renkama įvairių mokslo institucijų ir pavienių archeologų vykdomų žvalgomųjų ir detaliųjų tyrinėjimų kompleksinė, mokslinė medžiaga. Seniausi radiniai saugomi muziejaus fonduose siekia V–IV tūkstm. pr. Kr. – X a. Tai įvairūs dirbiniai iš titnago, brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos indų šukės.