Ekspedicija „Anykščių krašto liaudies muzikantai“

Liaudies muzikantas Bronius Neniškis, Svėdasai, Anykščių r. 2014 m. Fotografas Arūnas Vaicekauskas.

2014 m. spalio mėn. 20 d.

Ekspedicijoje dalyvavo muziejininkai Laura Lukenskienė, Daiva Morkūnenė, LTMI skyriaus vedėjas Arūnas Vaicekauskas.

 

Ekspedicijos metu lankytasi pas kanklininką Bronių Neniškį (Svėdasai, Anykščių r.). Bronius Neniškis – vienas iš nedaugelio išlikusių kanklininkų, skambinančių dvigubastygėmis kanklėmis, kurios išpopuliarėjo šiame krašte XX a. 3-4 deš. Kanklininkas pasakojo apie kanklių meistrą Juozą Lašą, kanklininkų būrelių kūrimąsi ir jų šviečiamąją veiklą Svėdasų apylinkėse, muzikavimo tradicijas šiame krašte. Bronius Neniškis paskambino dvigubastygėmis kanklėmis, armonika, lūpine armonikėle. Ekspedicijos rezultatas – į pagalbinį fondą priduota 11 skaitmeninių vaizdų ir vaizdo įrašų.

Bendraukime