Ekspedicija pas Auksę Aurelę Užkurnienę

2019 m. spalio 14 d.

Ekspedicijoje dalyvavo muziejininkės Laura Lukenskienė ir Neringa Andriuškevičiūtė.

 

Lūpinė armonikėlė „Lark“, pagaminta XX a. II p. Kinijoje. Su mediniu I. Užkurnio pasigamintu laikikliu. Nuotraukos autorė Eglė Adomulytė

Auksė Aurelė Užkurnienė išsaugojo žymaus liaudies skulptoriaus, medžio drožėjo Ipolito Užkurnio palikimą, susijusį su muzika. Menininkas vertino liaudies muziką, mokėjo liaudies dainų, grojo lūpine armonikėle. A. Užkurnienė pasidalijo prisiminimais apie kūrėjo santykį su liaudies muzika, perdavė muziejui vertingą Ipolito Užkurnio lūpinių armonikėlių kolekciją bei kankles.

Ekspedicijos rezultatai: į muziejaus fondus perduota dokumentinės medžiagos, fotografijų, I. Užkurnio muzikos instrumentų kolekcija, kurios pagrindinę dalį sudaro lūpinės armonikėlės.

Bendraukime