Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Ekspedicija pas Ireną ir Joną Cimnalomskius, Audrių Daukšą

Ekspedicijos metu lankytasi Panevėžyje pas Ireną ir Joną Cimnalomskius. Į vaizdo ir garso laikmenas įrašytas Irenos ir Jono muzikavimas. Liaudies muzikantai virtuoziškai groja lūpinėmis armonikėlėmis, taip pat įrašyti puikūs armonikos (Jonas) ir lūpinės armonikėlės (Irena), armonikos (Jonas) ir būgnelio (Irena) duetai.

Irena virtuoziškai grojo ne tik būgneliu ir lūpine armonikėle, bet skambino lėkštėmis ir peiliais. Ekspedicijos metu sužinota, kad Irena taip pat ir kankliuoja, yra Panevėžio kanklininkų ansamblio „Sigutė“ dalyvė, o Jonas – kanklių meistras, pagaminęs ne vienas puikias kankles. Gaminti kankles Jonas išmoko iš žymaus kanklių meistro Juozo Lašo. 

Jonas Cimnalomskis ir Irena Cimnalomskienė groja lūpinėmis armonikėlėmis. Panevėžys, 2019 m. Nuotraukos autorė Daiva Morkūnienė
Jonas Cimnalomskis ir Irena Cimnalomskienė groja lūpinėmis armonikėlėmis. Panevėžys, 2019 m. Nuotraukos autorė Daiva Morkūnienė

Šios ekspedicijos metu muziejininkės lankėsi pas muziejininką Audrių Daukšą Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje Ustronėje, Panevėžio r. Audrius Daukša dirba muziejininku, tačiau Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus darbuotojoms jis buvo ypač įdomus ir kaip kanklininkas. Audrius pademonstravo unikalias, meistro Alberto Martinaičio pagamintas ir paties Audriaus patobulintas 9-styges kankles su derinimo mechanizmu. 

Audrius Daukša pasitinka Kauno miesto muziejaus muziejininkes. Ustronė. 2019 m. Nuotraukos autorė Daiva Morkūnienė
Audrius Daukša pasitinka Kauno miesto muziejaus muziejininkes. Ustronė. 2019 m. Nuotraukos autorė Daiva Morkūnienė

Ekspedicijos rezultatai: Irenos ir Jono Cimnalomskių ir Audriaus Daukšos muzikavimas įrašytas į vaizdo ir garso laikmenas, nufotografuoti muzikos instrumentai. Į muziejaus fondus perduota dokumentinė medžiaga, Jono Cimnalomskio pagamintos kanklės. 

Ekspedicijoje dalyvavo muziejininkės Laura Lukenskienė ir Daiva Morkūnienė.