Ekspedicija pas kanklininką Kęstutį Rudį

(Daukniškių k., Panevėžio r.)

2017 m. birželio mėn. 28 d.

Ekspedicijoje dalyvavo muziejininkės Laura Lukenskienė ir Daiva Morkūnenė, LTMI skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė.

 

Ekspedicijos rezultatai: į vaizdo laikmenas įrašyti Kęstučio Rudžio pasakojimai apie jo tėvų – kanklių meistro Stasio Rudžio ir kanklininkės Onos Rudienės gyvenimą ir muzikinę veiklą, šeimos kankliavimo tradicijas. Nufilmuotas Kęstučio Rudžio kankliavimas. Aplankyti ir nufotografuoti Rudžių namai Krekenavoje, Krekenavos kapinės, kur palaidoti Ona ir Stasys Rudžiai.

Perimti 9 eksponatai į pagrindinį fondą ir 101 – į pagalbinį fondą. Tai – kanklių meistro Stasio Rudžio darbo įrankiai (rėminis pjūklas, oblius, spaustuvai), numerinės gaidos, fotonuotraukų, straipsnių kopijos.

Iš kairės: Kauno miesto muziejaus darbuotojas Valentinas Kryžus, kanklininkas Kęstutis Rudis, muziejininkė Daiva Morkūnienė, LTMI skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė prie namo, kuriame gyveno Stasys Rudis. Krekenava, Panevėžio r. 2017 m. Fotografė Laura Lukenskienė

Bendraukime