Ekspedicija pas kanklininką Mykolą Kručą

2020 m. liepos mėn. 23 d.

Ekspedicijoje dalyvavo muziejininkės Laura Lukenskienė ir Daiva Morkūnienė.

 

Mykolas Kručas kankliuoja. Upninkai, 2020 m. Nuotraukos autorė Daiva Morkūnienė

Mykolas Kručas (g. 1929 m., Mackonių k., Panevėžio r.; gyv. Upninkų k., Jonavos r.) – liaudies muzikantas, poetas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, pasakotojas, humoristas, aktyvus Jonavos kultūrinio gyvenimo dalyvis. M. Kručas su savo broliais Stanislovu, Kazimieru, Pranu ir seserimi Stase muzikavo nuo jaunystės. Apie 1967–1970 m. M. Kručas su sūnumis, broliu Stanislovu bei jo vaikais grojo Kručų šeimos kapeloje. Šiuo metu M. Kručas dalyvauja Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos veikloje, Upninkų kultūros centro folkloro ansamblyje „Letaukėla“ kaip šokėjas (puikiai šoka polką, valsą ir kitus tradicinius šokius). Išėjęs į pensiją, muzikantas pradėjo gaminti kankles (iki 2020 m. pagamino 6 kankles). Pritardamas kanklėmis, M. Kručas padainavo savo sukurtas dainas, pasakojo apie muzikavimą, griežė armonika, smuiku, skaitė savo sukurtus eilėraščius.

Ekspedicijos rezultatai: į vaizdo ir garso laikmenas įrašyti M. Kručo pasakojimai ir muzikavimas. Į muziejaus fondus perduota dokumentinės medžiagos ir Mykolo Kručo pagamintos kanklės.

Bendraukime