Ekspedicija pas kanklininkę Oną Patronaitienę

2018 m. gruodžio mėn. 27 d.

Ekspedicijoje dalyvavo Tautinės muzikos skyriaus muziejininkės Laura Lukenskienė ir Neringa Andriuškevičiūtė. 

 

Skriaudžių kanklių ansamblis koncertuoja liaudies meno šventėje, Kauno Vytauto poilsio ir kultūros parke. 1976 m. Pirmoje eilėje pirma iš dešinės sėdi Ona Patronaitienė (Žukauskaitė), trečias iš kairės – tuometinis ansamblio vadovas Antanas Degutis. Fotografas nežinomas.

Ekspedicijos metu lankytasi pas kanklininkę, tautodailininkę Oną Patronaitienę. Ji – ilgametė Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ dalyvė, vadovė (1991–2008). Gimusi 1940 m. Skriaudžiuose, Ona Patronaitienė kankliavo nuo septynerių metų. Nuo septyniolikos ji aktyviai dalyvavo ansamblio veikloje. Vėliau baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, visą gyvenimą dirbo šviečiamąjį darbą – mokė kankliuoti, austi, komponuoti puokštes. Iš mamos paveldėjusi audėjos talentą, O. Patronaitienė visą gyvenimą nesiskiria su šia veikla.

Kanklininkė pasidalijo žiniomis apie ansamblio „Kanklės“ istoriją, atsiminimais apie unikalų muzikos instrumentą – kankles-klavikles.

Ekspedicijos rezultatai – vaizdo įrašas, kuriame O. Patronaitienė kankliuoja, patikslinti muziejuje saugomi duomenys, į muziejaus fondus perduotos J. Jankausko pagamintos kanklės-klaviklės.

Bendraukime