Ekspedicija pas Nijolę Jautakienę

2020 m. rugsėjo mėn. 14 d.

Ekspedicijoje dalyvavo muziejininkės Laura Lukenskienė ir Daiva Morkūnienė.

 

Ekspedicijos pas Nijolę Jautakienę (Gelvonų g. 13-53, Vilnius), vykusios 2020 m. rugsėjo mėn. 14 d., tikslas – surinkti medžiagą apie pateikėjos tėvą Jeronimą Jankauską, kanklių-klaviklių kūrėją ir populiarintoją.

Šiaulietis Jeronimas Jankauskas (1900–1945), staliaus J. Zaukio padedamas, 1933–1943 m. gamino 6 rūšių modifikuotas kankles, kurios buvo vadinamos „naujosiomis kanklėmis klaviklėmis“. J. Jankauskas populiarino šį instrumentą, 1933–1944 m. Šiauliuose kūrė ansamblius, o nuo 1944–1945 m. – Kaune. Taip pat J. Jankauskas kūrė bei aranžavo repertuarą šių instrumentų ansambliams. 1945 m. J. Jankauskui tragiškai žuvus Kaune kanklėmis-klaviklėmis kurį laiką dar buvo grojama Kauno profsąjungų rūmų kanklininkų ansamblyje. Vėliau dauguma šių instrumentų buvo sunaikinta.

Jeronimo Jankausko dukra Nijolė Jautakienė gimė 1932 m. Kartu su tėvu dalyvavo jo įkurtuose ansambliuose, grojo kanklėmis-klaviklėmis, kartu koncertuotavo, diriguodavo ansambliui, yra išsaugojusi tėvo gaidų, dienoraščių, albumų.

Ekspedicijos rezultatai: užrašyti Nijolės Jautakienės atsiminimai apie Jeronimą Jankauską ir jos pačios muzikinę veiklą.

 

„Naujosios kanklės“, vėliau vadintos kanklėmis klaviklėmis. Pagamintos J. Zaukio dirbtuvėse Šiauliuose 1934 m. Nuotraukos autorius Juozas Kamenskas

Bendraukime