Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Konferencijos

2022 metai

Kauno miesto muziejus, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno istorijos centru, tęsia ilgametę moksleivių tiriamųjų darbų, skirtų Kauno istorijai, tradiciją. Kviečiame Kauno miesto ir rajono istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų ir menų mokytojus paskatinti 8–12 klasių mokinius tirti Kauno praeitį ir paveldą, o savo tyrimų rezultatus pristatyti viešai. 

Konferencijos data: 2022 m. gegužės 5 d. 

Šių metų konferencija „Nenugalėtas laisvės troškimas“ yra skirta Romo Kalantos žūties 50-mečiui paminėti. Okupacinei santvarkai nepaklususio jaunuolio tragiškas ir bekompromisis žingsnis paskatino kitus protesto veiksmams ir mintims. Simboliu tapęs R. Kalantos likimas praveria ilgų okupacijos dešimtmečių istoriją, kai žmonės susidūrė su kraštutiniais iššūkiais ir buvo priversti rinktis įvairias pasipriešinimo formas nuo ginkluotos kovos iki atsisakymo veikti režimo naudai kasdienėse situacijose. Kiekvienoje giminėje būta žmonių, kurie vienaip ar kitaip nepakluso: padėjo partizanams, slapstėsi nuo kariuomenės, dalijosi nelegalia literatūra, užsiėmė nekonformistine kūryba, priklausė religinėms bendruomenėms ir t. t. Jie nemažai dėl to nukentėjo: buvo sekami, tardomi, kankinami, tremiami arba uždaromi į psichiatrijos ligonines. 

Kviečiame teikti pranešimus, pasirenkant jums įdomiausias temas, susijusias su ginkluotu ir pilietiniu pasipriešinimu, jo priežastimis, siektais ir realiais rezultatais, etine problematika. Galima tiek rekonstruoti ano meto gyventojų pasirinkimus ir likimo vingius, tiek ieškoti aktualių jungčių su šiandiena, kai mūsų regionui vis dar kelia grėsmę nedemokratiniai režimai ir okupacinės kariuomenės. Taip pat bus priimami pranešimai, parengti moksleivių istorinei konferencijai praėjusiais metais, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių nepristatyti. 

Rengiant pranešimus kviečiame remtis savarankiškai surinkta autentiška medžiaga (artimųjų ir kaimynų prisiminimais, išsaugotais dienoraščiais, nuotraukomis, asmeniniais archyvais, publikuotais šaltiniais) ir ją kontekstualizuojančia istorine informacija (archyvų, mokyklos muziejų, knygų, dokumentinių filmų ir kt.). 

Tikėtina, kad dalyvavimas konferencijoje paskatins moksleivių domėjimąsi Kauno ir Lietuvos istorija, ugdys jų tiriamuosius ir komunikavimo įgūdžius, sudarys galimybę išgirsti profesionalių istorijos tyrėjų rekomendacijas bei pasirengti kitiems istorijos pažinimo iššūkiams (VDU Kauno istorijos olimpiadai, brandos ar kitų tiriamųjų darbų rengimui, jų pristatymams ir kt.). 

Numatoma pranešimo trukmė – 10 minučių. Organizatorių ir auditorijos klausimams skiriamos 5 minutės. Moksleivių darbus komentuos ir geriausius pranešimus išrinks Kauno miesto muziejaus bei Vytauto Didžiojo universiteto specialistų grupė. Visi konferencijos pranešėjai ir jų mokytojai gaus dalyvio pažymėjimus, o geriausių pranešimų autoriai – diplomus ir simbolines dovanas. 

Informaciją apie konferenciją teikia: 

Lina Mikalkėnaitė, Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė 

El. p. l.mikalkenaite@kaunomuziejus.lt, tel. nr. +370 695 16 218