Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Animuota etnomuzikinė pasaka mažiesiems

2021 m. Kauno miesto muziejus vykdė projektą „Animuota etnomuzikinė pasaka mažiesiems“ (vadovė – dr. Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė), kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektui skirta 6200 Eur, bendras projekto biudžetas – 7047,52 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti muzikinį liaudies folkloro pažinimą tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų bei vaikų, turinčių klausos sutrikimų, populiarinant ir pristatant jiems skirtą animuotą etnomuzikinę pasaką (animacinį filmuką).

Tikslinė auditorija – ikimokyklinio 3–6 m. amžiaus vaikai. Animacinis filmukas buvo kuriamas atsižvelgiant ir į klausos negalią turinčių vaikų poreikius numatant siužeto vertimą į lietuvių gestų kalbą.

Projekto rezultatas – animacinis filmukas „TI TA TO“, kurį sudaro apie 7000 ranka pieštų kadrų. Jame pristatomi Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje saugomi ir lietuvių tradiciniame muzikavime naudoti instrumentai (būgnas, skudučiai, kanklės ir kt.). Pagrindinė mintis – gamtos ir žmogaus kuriamų garsų vienovė.

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo konsultuotasi su ikimokyklinio ugdymo specialistais iš lopšelio-darželio „Rokutis“ ir „Riešutėlis“, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „PAGAVA“ atstovais. Konsultacijas teikė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. MB „Tylus kinas“ parengė pirminius animacinio filmuko eskizus bei padėjo suderinti kūrybinių ir techninių darbų eiliškumą. Išsiaiškinus ikimokyklinio amžiaus vaikų ir vaikų, turinčių klausos sutrikimų, poreikius, buvo atrinkti vizualiai gražiausi ir savo muzikiniu skambėjimu išraiškingiausi tradiciniai instrumentai, sukurtas siužetas ir animacija. Animacinio filmuko garso takeliu ir pagrindiniu muzikos leitmotyvu pasirinkta lengvai įsimenama sutartinė „Ti ti ty, ta ta toj, kas ti gražiai triūbijo“. Speciali animacijos versija (su vertimu į lietuvių gestų k.) tradicinę muziką leido pažinti ir klausos sutrikimų turintiems vaikams, tokiu būdu prisidėdama prie jų socialinės integracijos.

Animacinis filmukas „TI TA TO“ tapo priemone tiek populiarinti lietuvių tautosaką internetinėje erdvėje, tiek alternatyva populiariosioms dainelėmis, kurias vaikai neretai niūniuoja užsienio kalba.

Projekto rezultatų viešinimo metu buvo surengti 6 animacinio filmuko kartu su edukaciniu užsiėmimu pristatymai tikslinėms grupėms. Juo pasidalyta ir su ikimokyklinio amžiaus pedagogų bendruomene. Animuota etnomuzikinė pasaka „TI TA TO“ yra lengvai pasiekiama bet kurioje muziejaus administruojamoje platformoje (virtualaus turinio platforma https://virtualus.kaunomuziejus.lt/, muziejaus Facebook puslapis ir YouTube kanalas), todėl jį galima peržiūrėti bet kuriuo metu: https://virtualus.kaunomuziejus.lt/edukacija/animacinis-filmukas-ti-ta-to/.

Sukūrus animacinį filmuką buvo parengtas ir jį papildantis edukacinis užsiėmimas. Jame išsamiau pristatomi matyti ir girdėti muzikos instrumentai: būgnas, plunksnos birbynė, moliniai švilpukai, pelėdos švilpukas, skudučiai, kanklės, ožragis ir ragas. Tai galimybė sudominti ikimokyklinio amžiaus (3–6 metų) vaikus tiek muziejuje, tiek už jo ribų. Filmukas taip pat buvo pateiktas keliems trumpametražių filmų festivaliams Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. liepos–gruodžio mėn. 

Animuota etnomuzikinė pasaka mažiesiems

Projekto kūrybinė komanda:

Projekto idėja ir koordinavimas – Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius;

Scenarijus, muzika, garso takelis, pasakoto balsas – Jonas Chockevičius;

Režisūra ir animacija – Antanas Skučas (MB „Tylus kinas“);

Garso suvedimas ir apipavidalinimas – Laurynas Baškys („Lapės records“);

Vertimas į lietuvių gestų kalbą – Rūta Verbickienė.

Projekto partneriai:

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, asociacija PAGAVA;

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas;

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“;

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“. 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas