Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Eksponato „Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios maketas“ restauravimas

2016–2017 metais muziejus įgyvendino projektą „Eksponato „Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios maketas“ restauravimas“ (vadovė – vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė), kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 1300 Eur.

2016–2017 metais muziejus įgyvendino projektą „Eksponato „Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios maketas“ restauravimas“ (vadovė – vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė), kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 1300 Eur.

2014 m. Kauno miesto muziejus, iš privataus asmens, įsigijo itin originalų ir vertingą eksponatą – Paminklinės Mūsų Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčios maketą. Spėjama, kad maketas galėjo būti pagamintas 1932–1933 m., siekiant surinkti kuo daugiau aukų statomai bažnyčiai arba 1943–1944 m. rengiantis švęsti antrą tautinį eucharistinį kongresą ir minėti tautos prisikėlimo bažnyčios statybų pradžios dešimtmetį. Maketo autorius nustatyti nepavyko.

Respondentų teigimu, bažnyčios maketas buvo rastas Radijo gamyklos sandėlyje, restauruotas ir parduotas privačiam asmeniui. Jis ilgą laiką buvo laikomas palėpėje, kol pateko į muziejaus fondus.

Eksponatas gautas avarinės būklės, todėl nedelsiant buvo atlikti cheminiai tyrimai ir pirminis konservavimas. Maketo paviršius nuvalytas ir dezinfekuotas, sutvirtinti grunto, dažų, žėručio sluoksniai. Pagal senas fotografijas ir K. Reisono eskizus, atkurtos trūkstamos detalės iš kartono (laikina priemonė): aukščiausiojo bokšto stogas su kryžiumi, bei neišlikusi tvoros dalis. Atlikus cheminius tyrimus paaiškėjo, kad maketo išorė buvo keletą kartų perdažyta monochrominėmis spalvomis. Maketo autentiškas dažų sluoksnis išlikęs tik pastato viduje, tačiau nuo laiko spalvos nublukusios.

2015 m. vasario 19 d. Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro polichromuoto medžio restauratoriai atliko Prisikėlimo bažnyčios maketo apžiūrą ir pateikė restauravimo rekomendacijas – pirmu etapu restauruoti eksponato eksterjerą.

bažnyčios maketas

2016 m. rugsėjo 6 d. maketas buvo perduotas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus restauratoriams. 2017 m. lapkričio 17 d. Paminklinės Mūsų Prisikėlimo bažnyčios maketo eksterjero restauracija buvo baigta. Jos metu  buvo atkurtas nubyrėjęs granitinio žėručio sluoksnis ir pašalintos dėmės, atsiradusios dėl ankstesnių restauravimų metu, naudotų netinkamų klijų. Atnaujintos nubyrėjusios polichromijos sluoksnių vietos. Atstatyta neišlikusi medinė tvoros dalis ir apdailos sluoksnis, bei metaliniai kryžiai  ant didžiojo ir mažojo bažnyčios bokštų.

2017 m. gruodį muziejus organizavo miesto bendruomenei advento laikotarpio renginių ciklą „Vilties šventovė“, kurių metu kvietė miestiečius bei miesto svečius pamatyti ką tik restauruotą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos maketą, išgirsti istorikų paruoštus pasakojimus apie bažnyčios kaip padėkos Dievui už atgautą laisvę simbolio statybas ir jos maketo restauravimo darbus. Istorijos buvo iliustruotos nedidele parodėle. Šiuo metu šį unikalų eksponatą gali pamatyti visi besilankantieji Paminklinėje Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ties centriniu įėjimu (Žemaičių g. 31 A, Kaunas). 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas