Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra

2022 m. Kauno miesto muziejus vykdė projektą „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“ (vadovė dr. Inga Puidokienė), kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektui skirta 4200 Eur. Bendras projekto biudžetas – 6989,10 Eur.

Projekto tikslas buvo išleisti antrąjį leidinį, kuriame pristatoma tolimesnė Stanislovo Lukošiaus fotoarchyvo dalis – fiksuojanti Kauno tarpukario architektūros objektus, šalia pateikiant vertingą apžvalginę ir kontekstinę informaciją apie laikotarpį, urbanistinės ir architektūros tendencijas, pristatant pastatų paskirtis, savininkus ir jų likimus. Sėkmingai įgyvendinus projektą buvo išleistas leidinys „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: Tarpukario architektūra“, kuris kartu su prieš tai buvusiu leidiniu formuoja naują leidinių seriją „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu“. Ši serija skirta profesionaliai pristatyti ir populiarinti gausų fotografo Stanislovo Lukošiaus archyvą, saugomą Kauno miesto muziejuje, atskleidžiant jo vertę skirtingais aspektais (istoriniu, meniniu, paveldosauginiu ir kt.).

Išleistame leidinyje pateikti vertingiausi ir reprezentatyviausi tarpukariu statytos Kauno architektūros vaizdai (iš viso panaudoti 72 negatyvai ir nuotraukos), stengiantis kuo plačiau atspindėti tuometinę architektūrinę įvairovę, sąlygotą skirtingų miesto socialinės ir urbanistinės raidos aspektų. Tuo pačiu įrodoma, kad šis architektūrinis klodas buvo pastebėtas ir vertintas keliais dešimtmečiais anksčiau nei buvo pradėta plačiai kalbėti apie Kauno modernizmo vertę pasauliniu masteliu.

Taip pat leidinyje primenama S. Lukošiaus biografija, jo darbų išliekamoji vertė architektūros istorijos kontekste. Nuotraukose užfiksuoti pastatai pristatomi daugiau ne kaip atskiri objektai, o kaip miesto istorijos koordinatės, liudijančios jo plėtrą, infrastruktūros, gyventojų ekonominės padėties, sveikatos ir švietimo sistemų gerinimo pastangas, pabrėžiant visuomeninių organizacijų ir savivaldos indėlį.

Įgyvendinant tikslą plačiau ir kokybiškiau supažindinti visuomenę su S. Lukošiaus fotografijų archyvu surengti trys knygos pristatymo renginiai: du Kaune ir vienas Vilniuje. Vienas reikšmingų ilgalaikių pasiekimų – leidinys įgalina tęsti S. Lukošiaus archyvo tyrimus ir rengti būsimas temines serijos knygas.

Leidinį visuomenė gali įsigyti Kauno miesto muziejaus padaliniuose, internetiniame knygyne Knygos.lt bei Kauno miesto knygyne „Kolibris“.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 m. kovo–gruodžio mėn. 

Knygos nuotrauka Tarpukario architektūra

Projekto vykdymo komanda:

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja dr. Inga Puidokienė,

Kauno istorijos skyriaus muziejininkai dr. Rokas Sinkevičius, dr. Gediminas Kasparavičius,

KTU ASI Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tyrėjas dr. Paulius Tautvydas Laurinaitis,

Kauno miesto muziejaus vizualinės komunikacijos specialistė Ona Bričkutė

Kauno miesto muziejaus Komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Gervickaitė.

Projekto partneriai:

KTU ASI Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas