Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus ekspozicijos atnaujinimas ir pritaikymas vaikams ir jaunimui diegiant inovatyvias technologijas

2015–2016 m. įgyvendintas projektas „Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus ekspozicijos atnaujinimas ir pritaikymas vaikams ir jaunimui diegiant inovatyvias technologijas“ (vadovai – dr. Arūnas Vaicekaukas ir Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė), kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimui skirta 25000 Eur.

Kauno miesto muziejaus padalinys – P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (dabar – Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius) – vienintelis muziejus Lietuvoje, reprezentuojantis liaudies muzikinę kultūrą. Muziejaus durys lankytojams buvo atvertos 1985 m. balandžio 26 d., o 2015 metais muziejus minėjo 30-ąsias įkūrimo metines. Muziejaus ekspozicijas, jame vykstančius edukacinius užsiėmimus, renginius lanko įvairaus amžiaus mokinių grupės iš visos Lietuvos, jis mėgstamas tiek lietuvių, tiek ir užsienio lankytojų.

Pastarąjį muziejaus gyvavimo dešimtmetį didesnio dėmesio muziejaus ekspozicijoms nebuvo skirta. Jos buvo nusidėvėjusios, statiškos ir morališkai pasenusios, neatitiko šiuolaikinės visuomenės, ypatingai vaikų bei jaunimo, poreikių. Dar viena nuolat iškylanti problema – garso ir interaktyvių elementų stoka. Didžioji dalis muziejuje saugomų eksponatų buvo „nebylūs“, tad lankytojai tenkinosi vienpusišku, išoriniu, vizualiniu instrumento pažinimu, neleidžiančiu iki galo perprasti, suvokti jo kultūrinę ir meninę reikšmę etninės savimonės formavimosi procesuose.

Pirmame projekto etape buvo parengta dviejų ekspozicijų – styginių ir pučiamųjų muzikos instrumentų – koncepciją ir detalus projekto planas su vizualizacija, brėžiniais, elektros instaliacijos planu, medžiagų ir darbų technine specifikacija, medžiagų, gaminių ir darbų sąnaudų žiniaraščiais. Taip pat organizuotos kelionės į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, kuriame susipažinta su čia saugomais vaizdo, garso, filmų įrašais, galinčiais praturtinti ekspozicijos turinį.

Antrame projekto etape kūrybinė projekto komanda – muziejininkės Daiva Morkūnienė, Laura Lukenskienė ir Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, kartu su ekspozicijų ir parodų įrengimo įmone „Terra Media“ dirbo prie naujų ekspozicijų įrengimo. 2017 m. sausio 26 d. lankytojams duris atvėrė nauja, šiuolaikiška Tautinės muzikos skyriaus ekspozicija. Joje pristatomos dvi pagrindinės temos: kankliavimo ir piemenavimo kultūra tradicinėje lietuvių kultūroje. Kanklių ekspozicijoje supažindinama su etnografinių regionų muzikavimo ypatumais bei vėlyvesne, iki šių dienų besitęsiančia kankliavimo tradicija. Pučiamųjų (piemenavimo) muzikos instrumentų ekspozicijoje kviečiama susipažinti su pučiamųjų liaudies muzikos instrumentų įvairove, jų gamybos technologijomis, kultūriniu kontekstu bei į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktomis sutartinėmis. 

ekspozicijos nuotrauka

Nors didžioji dalis atnaujintų erdvių skirta tradicinei muzikavimo kultūrai, jose nepamirštas ir šiuolaikinis folkloras – įrengta nedidelė jauki postfolkloro niša. Ekspozicija papildyta šiuolaikinėmis technologijomis, įvairiais žaidimais bei kita interaktyvia veikla, leidžiančia lankytojui ne tik pasisemti žinių, bet ir smagiai praleisti laiką muzikos apsuptyje. 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas