Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams

Nuo 2024 m. Kauno miesto muziejus kartu su partneriu – Kauno miesto savivaldybės administracija – įgyvendina bendrai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 06-006-K-0007 „Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams“. Projektui įgyvendinti skirta 750 000 Eur.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, kultūrinių veiklų kūrimui ir plėtrai Kauno rotušėje. Projekto įgyvendinimui suformuluotas uždavinys – sutvarkyti ir kultūrinėms bei visuomeninėms reikmėms pritaikyti Kauno rotušės pastatą.

Projektu siekiamas rezultatas – kultūros paveldo objekto įveiklinimas kultūrinėms ir visuomeninėms reikmėms, didinant prieinamumą bei sukuriant papildomus lankytojų srautus. Investicijų projekte numatytas Kauno rotušės remontas prisidės prie Kauno miesto savivaldybės kultūros paslaugų kokybės gerinimo, prieinamumo didinimo, didesnių lankytojų srautų generavimo, taip pat padidins investicijų patrauklumą į turizmo sektorių (apgyvendinimas, maitinimas). Atlikus Kauno rotušės tvarkybos darbus planuojamas lankytojų skaičiaus (apie 16 tūkst. per metus) augimas lankant Kauno miesto muziejaus ekspoziciją, edukacinius užsiėmimus, parodas ir renginius.

Projektas vykdomas pagal 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti paveldo vertybes sukūrimas“ veiklą Nr. 7.1 „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“.