Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Leidinio apie Juozą Indrą parengimas ir leidyba

2018 m. muziejus įgyvendino projektą „Leidinio apie Juozą Indrą parengimas ir leidyba“ (vadovė – muziejininkė Kristina Vaitkūnienė), kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti – knygai su kompaktine plokštele parengti – skirta 4400 Eur.

Parengta knyga-albumas su kompaktine plokštele „Juozas Indra“ siekta deramai paminėti muziko jubiliejinius 100-uosius gimimo metus, stiprinti tautos kultūrinę atmintį, iškeliant istorinės asmenybės nuopelnus muzikos kūrybos ir atlikimo mene.

Knygoje publikuojama Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos rinkinyje saugomos Juozo Indros fotonuotraukos, dokumentai ir kita archyvinė medžiaga atspindi jo įvairiapusę kūrybinę veiklą: dainininko sukurtų operų vaidmenis ir dirigento darbą. Kompozitoriaus kūrybinis palikimas atsispindi natų rankraščiuose ir spausdintuose leidiniuose, recenzijose. Knygoje plačiau atskleistas 1945–1948 m. laikotarpis, kurį J. Indra kalėjo sovietų lageriuose. Taip pat leidinyje publikuota archyvinė medžiaga, saugoma ir kituose Lietuvos muziejuose, ypač Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Lietuvos ypatingajame archyve ir Lietuvos literatūros ir meno archyve. 

leidinio nuotrauka

Pažintį su J. Indros įvairialypiu kūrybiniu palikimu praplečia prie leidinio pridedama kompaktinė plokštelė su jo paties atliekamomis harmonizuotomis lietuvių liaudies dainomis, simfonija „Griuvėsių miestas“, fragmentais iš baleto „Audronė“, kameriniais instrumentiniais kūriniais.

Leidinio pabaigoje pateikiama išsami J. Indros bibliografija ir santrauka anglų kalba. 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas