Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Lietuvių tautinės muzikos ekspozicijos pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams

2018 m. muziejus įgyvendino projektą „Lietuvių tautinės muzikos ekspozicijos pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams“ (vadovė muziejininkė Daiva Morkūnienė), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 5000 Eur.

Kauno miesto muziejaus vadovaujasi įtraukties politika ir stengiasi sukurti vienodas sąlygas visiems jo lankytojams nepriklausomai nuo socialinio statuso, etniškumo ir kt. kriterijų. 2016 m. buvo atnaujintos pagrindinės Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus ekspozicijos, pučiamųjų muzikos ir kanklių ekspozicijų turinį suorientuojant į vaikų ir jaunimo poreikius. Nors ekspozicija buvo sėkmingai atnaujinta, tačiau dar ne visos lankytojų grupės galėjo ja pilnavertiškai ja naudotis. Ypatingai daug sunkumų kilo priimant specialiųjų poreikių lankytojus: akluosius, silpnaregius, turinčius klausos ir judėjimo negalią, autizmu sergančius vaikus.

Ekspozicijos pritaikymas minėtų grupių lankytojams yra itin aktualus. Juolab, kad šiandieninės interaktyvios technologijos suteikia papildomų galimybių ir gali palengvinti specialiųjų poreikių lankytojų integravimą į muziejines veiklas.

Bendradarbiaujant su Prano Daunio centro specialistais, parengtos metodinės rekomendacijos kaip adaptuoti ekspozicijos turinį regos negalią ir autizmo spektro sutrikimą turinčioms žmonių grupėms. Be to, vykdyta iš anksto suderinta bandomoji ekskursija specialiųjų poreikių turintiems asmenims, kurios metu praktiškai išsiaiškinti ekspozicijos trūkumai. Bendrauta su Nacionalinės dailės galerijos specialistais, rengusiais parodą ir taktilinę spaudą neregiams, išsiaiškinti meno objektų atvaizdavimo būdai, galimybės.

Pagal šias metodines rekomendacijas bei specialių poreikių turinčių lankytojų patirtis buvo papildytas ir pritaikytas ekspozicijos turinys. Autizmo sutrikimą turintiems lankytojams ekspozicijos medžiaga papildyta sukonkretintais paaiškinimais, ekspozicijoje pateikiama mažiau ženklų „draudžiama liesti rankomis“, neliečiamus objektus tiesiog saugiai uždengiant, integruojant į vitrinas ir ypač papildant liečiamų, imamų į rankas objektų kiekį. Kompiuteriniuose terminaluose medžiaga pateikiama susistemintai, yra galimybė skaityti tekstus padidintu šriftu, galimybė skaityti tik esminę, neišplėstą informaciją. 

ekspozicijos nuotrauka

Ekspozicija pritaikyta regos negalią turintiems lankytojams: parengti taktiliniai salių planai, parengti paaiškinimai ir specialūs stovai su informacija Brailio raštu, parengta Brailio raštu grotuvų informacija. Naudoti kūrybiniai sprendimai: akliesiems ir silpnaregiams ne tik pateikiami ekspozicijos tekstai Brailio raštu, bet ir atvaizduojamos muzikos instrumentų liečiamos kontūrinės formos bei taktiliniu būdu perteikiamas eksponatų dekoras (atvaizduoti ant eksponatų nutapyti pagrindiniai elementai).

Tikime, jog regos negalią ir autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės, dalyvaudami edukacinėse programose, pajus kūrybos ir pažinimo džiaugsmą, atskleis savo gebėjimus. 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas