Lietuvių tautinės muzikos ekspozicijos pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams

2018 m. muziejus vykdo projektą „Lietuvių tautinės muzikos ekspozicijos pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams“ (vadovė muziejininkė Daiva Morkūnienė), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinti skirta 5000 Eur.

 

Kauno miesto muziejaus vadovaujasi įtraukties politika ir stengiasi sukurti vienodas sąlygas visiems jo lankytojams nepriklausomai nuo socialinio statuso, etniškumo ir kt. kriterijų. 2016 m. buvo atnaujintos pagrindinės Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus (dabar – Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius) ekspozicijos, pučiamųjų muzikos ir kanklių ekspozicijų turinį suorientuojant į vaikų ir jaunimo poreikius. Nors ekspozicija buvo sėkmingai atnaujinta, tačiau šiandieną vis dar ne visos lankytojų grupės gali ja pilnavertiškai ja naudotis. Ypatingai daug sunkumų kyla priimant specialiųjų poreikių lankytojus: akluosius, silpnaregius, turinčius klausos ir judėjimo negalią, autizmu sergančius vaikus.

 

Ekspozicijos pritaikymas minėtų grupių lankytojams yra itin aktualus. Juolab, kad šiandieninės interaktyvios technologijos suteikia papildomų galimybių ir gali palengvinti specialiųjų poreikių lankytojų integravimą į muziejines veiklas. Siekiame, jog regos negalią ir autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės, dalyvaudami edukacinėse programose, pajustų kūrybos ir pažinimo džiaugsmą, atskleistų savo gebėjimus.

 

Šiam tikslui pasiekti bus bendradarbiaujama su Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialistais, kurie turi didelę darbo su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis patirtį. Tarp-institucinio bendradarbiavimo etape bus parengtos metodinės rekomendacijos, kuriomis remiantis ekspozicijos turinys bus adaptuotas specialių poreikių lankytojams tam panaudojant interaktyvių technologijų teikiamas galimybes.

 

Siekiant palengvinti ekspozicijos suvokimą bus sukurtos ir kūrybiškai pritaikytos specialiųjų poreikių lankytojoms skirtos priemonės: neregiams ir silpnaregiams informacinė medžiaga bus pateikta Brailio raštu ir padidinto šrifto rašmenimis, bus sukurti reljefiniai salių plano vaizdai, kuriuos galima lytėti. Bendradarbiaujant su programavimo specialistais bus siekiama sukurti programą, leidžiančią pateikti muzikos garsus gestų kalba.

 

Autizmo spektro sutrikimą turinčių lankytojų patogumui, siekiant įveikti nerimą naujoje aplinkoje, sudarant sąlygas ne tik kolektyviai, bet ir savarankiškai studijuoti ekspozicijos medžiagą, bus įsigyti planšetiniai kompiuteriai, kuriuose bus pateikiama jiems adaptuota ekspozicijos medžiaga. Vedant edukacines autizmu sergantiems galimybė liesti, groti įvairiais muzikos instrumentais bus derinama su neperkrautu vaizdingu komentaru. Tikime, kad įgyvendinus šias priemones muziejus bus patrauklus, įdomus ir lankomas regos negalią ir autizmo spektro sutrikimą turinčių žmonių.

 

į viršų

Bendraukime