Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Parodos „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų” (preliminarus pavadinimas) parengimas ir įrengimas

2024 m. Kauno miesto muziejus vykdo projektą „Parodos „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų” (preliminarus pavadinimas) parengimas ir įrengimas” (vadovė dr. Aušra Strazdaitė-Ziberkienė), kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 14800 Eur.

Projekto tikslas – plėsti visuomenės žinias apie Dainų šventės reiškinį, griauti stereotipus ir skatinti diskutuoti apie šios šventės kultūrinį ir politinį kontekstą, repertuaro, tautinio kostiumo, dalyvių kaitą pasitelkiant asmenines dalyvių ir žiūrovų patirtis bei dokumentinį paveldą. Projektu siekiama akcentuoti Kauną kaip Lietuvos dainų švenčių židinį, o dainų šventes kaip neatskiriamą Kauno tapatybės dalį.

Vykdant projektą bus parengta interaktyvi lauko paroda, teminė ekskursija, atidarymo renginys su specialiai jam parinkta, projektą atliepiančia koncerto programa, publikuoti mokslo populiarinimo tekstai. Parodos tekstai bus pritaikyti asmenims su regos negalia.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2024 m. vasaris–lapkritis.

 

Projekto partneriai:

UAB „Diena Media News“ (dienraštis „Kauno diena“)

BĮ Kauno menininkų namai (internetinis tinklalapis „Kaunas pilnas kultūros“)

Asociacija „Kadujo“

Lietuvos audiosensorinė biblioteka

 

Projektą finansuoja:

Lietuvos kultūros tarybos logotipas