Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Trumpa akimirka – ilga istorija: M. Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ reikšmė Kauno miesto ikonografijai

2021 m. Kauno miesto muziejus vykdo projektą „Trumpa akimirka – ilga istorija: M. Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ reikšmė Kauno miesto ikonografijai“ (vadovė – Sigita Žemaitytė-Strazdė), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektui įgyvendinti skirta 4900 Eur, bendras projekto biudžetas – 5450 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti Martyno Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ („Widok Kowna“) menines savybes, meninę-istorinę reikšmę ir aktualizuoti jo vietą Kauno ikonografijos kontekste, menotyrine medžiaga papildant rengiamos parodos ir su ja susijusio leidinio koncepciją bei turinį.

Nepaisant didelės M. Zaleskio darbų reikšmės buvusios Abiejų Tautų Respublikos erdvės dailės istorijai, jo asmenybė, kūrybinis palikimas ir santykis su Lietuva stokoja mokslinio atskleidimo, mokslinių ir mokslo populiarinimo tekstų, visaverčio dalyvavimo kultūrinio gyvenimo diskurse. Informacija apie jį – daugiau enciklopedinio pobūdžio, neatliepianti visų svarbių su menininko kūrybiniu keliu susijusių klausimų, ypač kalbant apie jo ryšį su Lietuva. Šio projekto metu siekiama ne tik užpildyti baltas dėmes, ypač susijusias su Kaunu, M. Zaleskio kūrybinėje biografijoje, bet ir per veiklas, galutinius projekto produktus savitai įlieti jo kūrybinį palikimą į platesnį visuomeninį diskursą.

Tyrimo metu aiškinamasi: Kokie yra XIX a. vid. ATR erdvės vaizduojamosios dailės bruožai? Kokie svarbiausi atstovai? Kaip atrodo bendras Lietuvos dailės laukas XIX a.? Kokią vietą čia užimtų M. Zaleskis? Kaip vyksta buvusios ATR menininkų cirkuliacija tarp valstybių po III padalijimo 1795 m.? Kaip M. Zaleskio santykis su Lietuva, Kaunu atsiskleidžia jo kūrybinėje biografijoje? Kuo M. Zaleskis yra svarbus Lietuvos ir Lenkijos kultūrinei erdvei? Kuo išsiskiria M. Zaleskio braižas, technika? Kuo išskirtinis yra paveikslas „Widok Kowna“? Kokios estetinės ir pasaulėžiūrinės modernėjančio žmogaus / menininko / visuomenės nuostatos skleidžiasi darbuose, ypač lyginant su panašios tematikos amžininkų kūryba? Kokius dar Kauno urbanistinius peizažus galima išskirti? 

M. Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“

Projektas vykdomas kartu su istorijos, menotyros sričių ekspertais, įvairių visuomeninių, kultūros organizacijų atstovais.

Projektas vykdomas iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

Lietuvos kultūros tarybos logotipas