J. Gruodžio namai

Namas, kuriame XX a. I pusėje gyveno Lietuvos kompozitorius, dirigentas, profesorius Juozas Gruodis su žmona Stase. Šiame name kompozitorius gyveno nuo 1932 m. iki gyvenimo pabaigos, 1948 m. Nuo 1967 m. name įrengta muzikinė biblioteka ir profesoriaus J. Gruodžio memorialinis kambarys. 1974 m. buvo įsteigtas Juozo Gruodžio memorialinis muziejus kaip K. Petrausko memorialinio muziejaus padalinys.

Šeimos istorija

Žymaus tarpukario architekto F. Vizbaro projektuotas, puošnų Lietuvos medinį dvarelį primenantis autentiškos išvaizdos namas išsiskiria tiek savo architektūra, tiek landšaftu. Kompozitoriaus laikus menančiame interjere įrengti J. Gruodžio ir jo žmonos memorialiniai kambariai, atspindintys svarbiausius jų gyvenimo momentus ir pasakojantys Gruodžių šeimos istoriją.

Asmeninis palikimas

Lankytojai turi galimybę prisiliesti prie pačių slapčiausių muziko norų ir lūkesčių užrašytų savitaigos kortelėse, susipažinti su asmeninėmis Gruodžių nuotraukomis, daiktais ir net unikaliomis iš saldainių popierėlių išlankstytomis figūrėlėmis.

Šiandien

2014 m. gruodžio 19 dieną, 130-ojo kompozitoriaus J. Gruodžio gimtadienio išvakarėse, Kauno miesto muziejaus J. Gruodžio memorialiniame skyriuje, šalia memorialinių kambarių buvo atidaryta nauja ekspozicija „Mano darbas taurus“. Ekspozicija įsikūrė dviejuose muziko namo-muziejaus kambariuose. Daugiau nei 200 eksponatų iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriaus fondų atspindi svarbiausius J. Gruodžio gyvenimo ir veiklos etapus.

Bendraukime