Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Gidų akreditacija

Kauno miesto muziejus kviečia gidus gauti akreditaciją, kuri užtikrina profesinį pasirengimą vesti ekskursijas muziejaus Rotušės, Pilies, Tautinės muzikos, Miko ir Kipro Petrauskų bei Juozo Gruodžio skyriuose. Akreditaciją patvirtinantis pažymėjimas yra išduodamas asmenims, turintiems Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius gido pažymėjimus. 

Kauno miesto muziejus sudaro galimybes gidams, besirengiantiems akreditacijai (pateikusiems nustatytos formos prašymą muziejui ir sumokėjusiems akreditacijos mokestį), gilinti žinias bei pasirengti muziejaus ekspozicijų pristatymui: praveda mokomąsias ekskursijas, leidžia nemokamai lankytis muziejuje, suteikia elektroninę informacinės medžiagos versiją apie muziejaus skyrius ir juose įrengtas ekspozicijas, konsultuoja iškilusiais klausimais. 

Pateikęs galiojantį, muziejaus išduotą pažymėjimą, gidas gali nemokamai lankytis muziejuje ir vesti ekskursijas muziejaus skyrių ekspozicijose bei juose organizuojamose laikinosiose parodose, taip pat muziejaus administracijai teikti savo siūlymus ir pastebėjimus dėl muziejaus lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimo. 

Pažymėjimą gavęs gidas gaus ir turės galimybę susipažinti su naujausia informacija apie muziejaus ekspozicijų atnaujinimus, rengiamas laikinąsias parodas, dalyvauti jų pristatymuose, nemokamai kelti savo kvalifikacinius gebėjimus ir įgyti specialių žinių, tiesiogiai bendraudamas su laikinųjų parodų kuratoriais bei organizatoriais, dalyvaudamas Muziejaus organizuojamuose mokslo, pažintiniuose ir kultūros renginiuose. 

Siekiant gauti akreditaciją, gidas turi užpildyti muziejaus internetinėje svetainėje pateiktą prašymą ir, pridėjus Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduoto kvalifikacinio gido pažymėjimo kopiją bei fotonuotrauką pažymėjimui., išsiųsti el. paštu gidams@kaunomuziejus.lt. 

Gavus prašymo patvirtinimą (apie tai informuoja muziejus), turi būti sumokamas Gidų akreditacijos mokestis (50 Eur) vieno iš muziejaus skyrių kasoje, kasos čekio kopiją pristatant el. paštu gidams@kaunomuziejus.lt. Tai atlikus, sutariamas abiem šalims patogus akreditacijos laikas. 

Akreditacijos siekiantis gidas turi susipažinti su muziejaus ekspozicijomis ir pasiruošti vesti parodomąją ekskursiją Akreditacijos komisijai viename iš muziejaus skyrių (kuriame, sprendžia komisija), taip pat susipažinti su Gidų akreditacijos tvarkos aprašu, akredituoto gido teisėmis ir pareigomis, Muziejaus lankytojų aptarnavimo ir lankymosi muziejuje taisyklėmis. 

Daugiau informacijos galima rasti Gidų akreditacijos tvarkos apraše, kilus neaiškumams – kreipkitės el. paštu gidams@kaunomuziejus.lt. 

Gidų akreditacijos tvarka