Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Miko ir Kipro Petrauskų namai

Brolių Miko ir Kipro Petrauskų namai įsikūrę Žaliakalnyje, ūksmingo Ąžuolyno pašonėje. Pirmosios Lietuvos respublikos laikotarpį menantis šviesus, išvaizdus, tulpių motyvais dekoruotas pastatas pastatytas 1924 m. pagal architekto Aleksandro Golovinskio projektą. Pastate išlikę daug autentiškų elementų – fasado dekoras, balkonai, teraco laiptinė. Muziejuje veikia Elenos ir Kipro Petrauskų memorialinis butas, ekspozicija „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika“, kamerinė koncertų salė ir įvairaus amžiaus lankytojams pritaikyta edukacinė erdvė.2023 m. M. ir K. Petrauskų namas, kartu su Naujamiesčio ir Žaliakalnio vietovės gamtiniu-urbanistiniu karkasu bei čia stovinčiais architektūros paminklais, pateko į UNESCO pasaulio paveldo vertybių sąrašą.

Namų istorija

Broliai Mikas ir Kipras Petrauskai 1924 m. sudarė sutartį su Kauno miesto valdyba, Žaliajame kalne išsinuomojo žemės sklypą ir pradėjo statyti dviejų aukštų mūrinį gyvenamąjį namą pagal inžinieriaus Aleksandro Golovinskio projektą. Pastato struktūra ir architektūra buvo priderinta prie suplanuotos pusapvalės aikštės Vydūno ir J. Janonio gatvių sankirtoje. Namas baigtas statyti 1925 m. Šešių butų pastatą šildė rūsyje įrengta centrinio šildymo katilinė. Už namo buvo didelis kiemas, garažas, ūkiniai pastatai, didelis sodas ir daržas.

Operos solistas Kipras Petrauskas su savo šeima įsikūrė antrame namo aukšte, kur gyveno iki 1948 m. Pirmame aukšte apsigyveno kompozitorius Mikas Petrauskas su sūnumi Adakriu, vėliau – su antrąja žmona Ona ir dukrele Protele, o Adakris su savo žmona Salomėja Vilkaite persikėlė gyventi į palėpę. Kurį laiką viename iš butų gyveno Elenos Petrauskienės motina Paulina Žalinkevičienė ir sesuo Eugenija. Kiti butus buvo nuomojami, viename jų veikė Vlado ir Bronė Kateivų įsteigta pirmoji Lietuvoje neakivaizdinio mokymo įstaigą „Kalbaneum” (nuo 1938 m. – „Savišvieta”).

Pasikeitus politinei situacijai Lietuvoje 1940 m., sovietų valdžia nusavino Petrauskų namą, bet buvo suteikta teisė nemokamai naudotis dviem butais. Į kitus namo butus buvo įkelti gyventojai. 1970 m. praėjus metams po K. Petrausko mirties, name įkurtas K. Petrausko memorialinis muziejus. Jis duris lankytojams atvėrė tik po septynerių metų – reikėjo iškeldinti namo gyventojus, sukaupti eksponatus būsimoms ekspozicijoms, restauruoti apleistą pastatą ir pritaikyti gyvenamąsias patalpa muziejaus reikmėms.

2006 m. atlikus interjero ir eksterjero polichrominius tyrimus, atkurtas K. Petrausko memorialinis butas, restauruoti autentiški pastato elementai: fasado dekoras, balkonai, teraco laiptinė ir turėklai. 2023 m. M. ir K. Petrauskų namas, kartu su Naujamiesčio ir Žaliakalnio vietovės gamtiniu-urbanistiniu karkasu bei čia stovinčiais architektūros paminklais, pateko į UNESCO pasaulio paveldo vertybių sąrašą.

Miko ir Kipro Petrauskų namų istorinė nuotrauka

Muziejus šiandien

Šiandien muziejuje veikia Elenos ir Kipro Petrauskų memorialinis butas, ekspozicija „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika“, kamerinė koncertų salė ir įvairaus amžiaus lankytojams pritaikyta edukacinė erdvė. Muziejaus renginiuose įvairiapusiškai pristatomas muzikinis, kultūrinis ir architektūrinis paveldas. Čia vyksta kamerinės muzikos koncertai, minėjimai, knygų pristatymai, edukaciniai užsiėmimai ir teatralizuotos ekskursijos.

Ekspozicija

Artėjantys renginiai

Kol kas renginių nėra

Edukacija

Domina apsilankymas dalyvaujant edukaciniame užsiėmime ar ekskursijoje? 

Kol kas renginių nėra