Muziejaus vasaros stovykla

Birželio 4-22 dienomis kviečiame mažuosius smalsučius susipažinti su savo gimtuoju miestu, jo istorija ir iškiliomis asmenybėmis besilankant Kauno miesto muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose ir ekskursijose – Kauno rotušės, Kauno pilies, M. ir K. Petrauskų, J. Gruodžio ir Tautinės muzikos skyriuose.

Miestai grybų: Kaunas?!

Šioj mažoj šaly nepamatysite kalnų. Nedaug sulaukiam ir saulės spindulių. Žiemos šlapios, o pavasaris visuomet užtrunka ateiti. Daugelis žmonių nusprendžia sprukti link Vakarų. Jie išvyksta. Kartais grįžta, bet retai. Jaučiam, kad kažko mums trūksta.

Rotušės skyrius

Ekspozicijos

m. ir k. petrauskų skyrius

Kipro Petrausko memorialinis butas

Tautinės muzikos skyrius

Ekspozicijos

Pilies skyrius

Ekspozicijos

j. Gruodžio skyrius

Juozo Gruodžio namai

Bendraukime