08-17 - 09-14

Ingos Linevičiūtės paroda „Therefore you are an idiot“

Tai žaisminga animacijos ir piešinių paroda apie šiuolaikinę visuomenę, besivaikančią populiariąją kultūrą. Menininkė Inga Linevičiūtė parodoje atkreipia dėmesį į visuomenę, kuri gyvena informacijos pertekliuje.

07-26 - 11-30

Kauno miesto gatvė

Kviečiame pasivaikščioti po XX a. I pusės stilizuotą Kauno miesto gatvę. Gatvei sukurti panaudoti svarbesni buvusios Laikinosios sostinės akcentai.

07-17 - 09-09

Kauno ponios ir ponai: XX a. 3–4 dešimtmečio stilius

Paroda kviečia persikelti į tarpukarį ir pasižvalgyti, kaip ir kuo puošėsi to meto kauniečiai. Iš Kauno miesto muziejaus fonduose saugomų fotografijų ir ano meto mados žurnalų puslapių matyti ne išskirtinės, garsios Kauno asmenybės (be abejonės, jų tuometėje laikinojoje sostinėje buvo iš tiesų daug), o eilinis miesto gyventojas – kaip jis atrodė, kuo gyveno, kaip rengėsi. Tai pedagogė M. Šokelytė-Valeikienė, fotografas K. Dudėnas su žmona, grožio salonų savininkai broliai Muraliai, Vailokaičių, Kazlauskų šeimos ir kt.

05-22 - 10-31

Paroda „100”

Kauno miesto muziejaus surengta paroda supažindina su prabėgusius metus atspindinčiais ar konkrečiais metais sukurtais ir muziejaus fonduose saugomais eksponatais, kuriuos balsuodami išrinkote jūs, muziejaus lankytojai.

Rotušės skyrius

Ekspozicijos

Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

Valstybės teatras. Tautą burianti muzika

Miko ir Kipro Petrauskų skyrius

Kipro Petrausko memorialinis butas

Tautinės muzikos skyrius

Ekspozicijos

Pilies skyrius

Ekspozicijos

Juozo Gruodžio skyrius

Juozo Gruodžio namai

Bendraukime