Search
Close this search box.
Paieška
Search
Close this search box.

Dokumentai

Kauno miesto muziejuje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra:

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą,

Asta Merkienė
Tel. +370 614 27827
el. p.  a.merkiene@kaunomuziejus.lt

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai. 

Pranešimą apie korupciją muziejuje galite pateikti paštu, elektroniniu paštu pranesk@kaunomuziejus.lt arba atvykę į Kauno miesto muziejų.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.

  1. Direktorius
  2. Muziejinės veiklos vadovas
  3. Inovacijų vadovas
  4. Vyr. fondų saugotojas
  5. Darbuotojai, paskirti viešųjų pirkimų iniciatoriais ir organizatoriais; viešųjų pirkimų komisijų nariai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

Deklaravimo tvarką reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis bei VTEK patvirtintos Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės.

Daugiau informacijos galite rasti VTEK interneto svetainėje.

Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planas.