Administracinė informacija

NUOSTATAI

Kauno miesto muziejaus nuostatai


STRATEGIJA

Kauno miesto muziejaus 2022–2025 metų strateginis veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2023–2026 metų strateginis veiklos planas


PLANAVIMO DOKUMENTAI

Kauno miesto muziejaus 2024 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2023 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2022 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2021 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2020 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2019 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2018 m. veiklos planas

Kauno miesto muziejaus 2017 m. veiklos planas. Tipinė muziejaus veiklos metinio plano forma


MUZIEJAUS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Vidaus tvarkos taisyklės


VIDAUS KONTROLĖS TVARKA

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas


PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APTARNAVIMO TAISYKLĖS

Muziejaus paslaugų teikimo vartotojams tvarkos aprašas

Nemokamų paslaugų sąrašas

Lankytojų aptarnavimo taisyklės


KORUPCIJOS PREVENCIJA

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Kauno miesto muziejuje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra:

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą,

Asta Merkienė
Tel. +370 614 27827
el. p.  a.merkiene@kaunomuziejus.lt

 

Pranešk apie korupciją

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Pranešimą apie korupciją muziejuje galite pateikti paštu, elektroniniu paštu pranesk@kaunomuziejus.lt arba atvykę į Kauno miesto muziejų.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.

 

Pareigybės, kurias einant Kauno miesto muziejuje privaloma deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašas

  1. Direktorius
  2. Muziejinės veiklos vadovas
  3. Inovacijų vadovas
  4. Vyr. muziejaus rinkinių kuratorius
  5. Darbuotojai, paskirti viešųjų pirkimų iniciatoriais ir organizatoriais; viešųjų pirkimų komisijų nariai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

 

Aktuali informacija privačių interesų deklaravimo klausimais

Deklaravimo tvarką reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis bei VTEK patvirtintos Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės.

Daugiau informacijos galite rasti VTEK interneto svetainėje.

 

Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planas.

į viršų

Bendraukime